Analog uge

På CG har vi haft fokus på betydningen af alle vores elektroniske hjælpemider i en hel analog uge, hvor vi så vidt muligt lagde elektronikken på hylden. For både lærere og elever spiller computeren en hovedrolle i hverdagen, og vi er måske ikke helt bevidste om, hvilken snigende indflydelse den har på klasserumskultur, lærernes didaktiske praksis og elevernes læring.

Som unplugged bliver man tvunget til at forholde sig til, hvilken rolle elektronikken har fået. Den form for bevidstgørelse skal ikke forveksles med maskinstormeri, men vi ved, at der er situationer, hvor fx blyant og papir fungerer bedst. I matematik er det meget vanskeligt at læse en e-bog og samtidig løse en opgave på den samme computer. Her er den multimodale løsning bedst; bogen læses på computeren, og opgaven løses på papiret. Fuldstændig tilsvarende har vi fundet ud af, at trykte bøger fungerer godt sammen med det program, Maple, vi anvender i matematik. Noget lignende gør sig gældende i de øvrige fag.

Det gode ved en hel uges elektronisk afsavn er, at man bagefter sætter mere pris på de elektroniske hjælpemidler. Og man gør det endda på et mere oplyst grundlag.

Som optakt til den analoge uge viste vi en lille film for alle skolens elever. Filmen skulle både begrunde og motivere. Vi har erfaring for, at eleverne er bedst til at løse den slags opgaver, og vi ved, at vi skal lade være med at blande os. Det, vi tror, er en hjælp, er ofte det præcis modsatte. Så da vi spurgte Ilia, Mathilde og Molli, om de ville lave en sådan film, fik de frie hænder.

Det er naturligvis en tillidssag, at vi på den måde kan sætte eleverne fri. Men vi har gennem et helt år set, hvordan de tre løste opgaven som ordstyrere på vores fællesmøder, Torsdagsforum. Opgaven blev i den grad udfordrende, da corona lukkede skolen ned. Det benspænd havde nærmest den modsatte virkning på ordstyrerne, for modsvaret var, at der blev skruet op for kreativiteten i onlineudgaverne af Torsdagsforum.

Vi vidste altså, at det ville blive et produkt, vi ville blive glade for. Vi godskrev de tre elever for to timers fravær, så de kunne filme i skoletiden. Men deres engagement betød, at de selv investerede en hel weekend i at klippe filmen. Det engagement er faktisk det, vi er mest stolte af.

Som led i optagelserne blev forskellige lærere passet op og fik statistopgaver som korsangere og dansere. Ingen forklaring, kun tillid. Alle de medvirkende lærere har givet deres samtykke til, at vi bruger filmen. Og det har det tre producenter naturligvis også.

Filmen Analog uge kan ses i dens helhed på Youtube. Men i en klippet udgave af filmen Analog uge, har vi skåret Rektor Troels’ begrundelse væk og går direkte til motivationen. Se den med Piet Heins ord i baghovedet: ”Den der kun tager sjov for sjov og alvor kun alvorligt han har faktisk fattet begge dele lige dårligt.”

Men det er altså sjovt at høre og se et udvalg af CGs lærere bevise, at det er godt, at de ikke har valgt dén levevej. I filmen er der sågar lille piruet, der gør, at Rektor Troels nu også er (stolt?) bærer af tilnavnet Tik Tok Troels.