Efterårsferietilbud

Efterårsferien står for døren, måske har du lyst til at foretage dig noget andet end det, du plejer. Kulturnatten er ikke det eneste tag-selv-bord. Måske kan disse tilbud inspirere dig, så du får brugt ferien på noget, som er meningsfuldt for dig:

Politisk laboratorium

Vi har fået en invitation rettet mod de CGere, der er medlem af et politisk ungdomsparti:

Er du medlem af et politisk ungdomsparti, så er arrangementet Politisk Laboratorium (21.10, tilmeldingsfrist onsdag 17.10, 12.00) måske noget for dig? Det arrangeres af den del af Grundtvigsk Forum, der fokuserer på samtale, mødet mellem mennesker og dialog som udgangspunkt for dannelse og på oplysning som bærende for et levende demokrati.

Boost din psykiske sundhed 

For en tid siden havde vi besøg af en repræsentant for Center for Børn og Unge på torsdagsforum:

Har du brug for at booste din psykiske sundhed, så tilbyder Center for børn og unges sundhed en række workshops  i efterårsferien, ”Kan du li’ dig selv?”, ”Nysgerrig på intimitet og seksualitet?”, ”Vil du prøve meditation som afstressning” og ”Angst og bekymret?”

Operation Dagsværk

Operation Dagsværk støtter i år et projekt på Grønland. Selve OD-dagen står for døren, det er allerede 7.11. Hvis du ikke allerede har fundet ud af, hvad dagen skal gå med, så kan du bruge en stille efterårsferieeftermiddag på at få styr på det.

På billederne har en gruppe 2b’ere omsat et innovationsforløb i dansk og historie til et bud på, hvordan fordomme om Grønland kan nedbrydes. En info-igloo på Nørreport! Proppet med facts om Grønland, f.eks. at danskere drikker mere end grønlændere –  i gennemsnit.   

Frihed, lighed & adgang til CG

På CG får vi mange henvendelser, hvor udefrakommende vil i kontakt med CGs elever. Overordnet set reguleres adgangen af vores kodeks for adgang til CG. Her er nogle eksempler på henvendelser, vi ofte får:

Vi får henvendelser fra sælgere, der gerne vil afsætte deres produkter. Den slags henvendelser deler vi normalt ikke, men det hænder dog, at vi videresender til elevudvalg, som kan have en interesse i det falbudte. F.eks. videresender vi henvendelser fra huefirmer til hueudvalget. Udvalgene tager stilling og vender (kun) tilbage, hvis tilbuddet har interesse.

Vi bliver tilbudt gratis glæder og rabatordninger, f.eks. billetter til fodboldkampe og koncerter, tilskuerpladser ved TV-optagelser og meget andet. Sådanne henvendelser deler vi typisk på vores interne kommunikationsplatform, lectio.

Vi får henvendelser fra almennyttige og godgørende organisationer. De kan til tider få lov til at introducere sig (meget kortfattet) på CGs torsdagsforum, hvor hele skolen samles hver 14. dag. F.eks. Bloddonorerne  og Røde Kors Ungdom

Vi bliver meget ofte bedt om at dele tilbud om forskellige former for hjælp, rettet mod unge, som på en eller anden måde er i knibe. F.eks. har vi et godt samarbejde med U-turn København. Og Vilde liv, der holder til i Bådmandsstræde, har netop været på besøg på et torsdagsforum.

Vi får henvendelser fra politiske ungdomspartier og -organisationer, de får typisk lov til at lave små info-stande og uddele informationsmateriale i vores skolegård. Mod selv at rydde op!

Vi får mange henvendelser, som afspejler et behov for at finde elever, der kan interviewes f.eks. ifm. studerendes opgaveskrivning, forskningsprojekter og mediernes nyhedsdækning. Vi tager stilling fra sag til sag, vi må jævnligt sige nej men kan heldigvis ofte hjælpe med at finde elever, der kan og vil stille sig til rådighed. Vi sørger for at videresende til de, der kan være behjælpelige med at finde elever, det kan være en lærer eller studievejleder.

Fælles for alle henvendelser er, at vi gennemgår dem, og at vi forlanger, at enhver kontakt med eleverne først etableres efter forudgående aftale.

Vi er i øvrigt ikke meget for at dele henvendelser på hjemmeside og sociale medier. CGs kommunikationskanaler er rettet mod at løse CGs kommunikationsbehov. Hvis henvendelserne er relevante, så foretrækker vi at videreformidle direkte.


Kategori: Nyhed 2018-19