Elevkonkurrencer

I tråd med det øvrige rige og blomstrende liv på kryds og tværs af skolens klasser (som er et særkende ved CG og CGs elever) er det muligt for at få faglige udfordringer, som rækker ud over hverdagens undervisning. Som skole søger vi således at støtte de elever, der deltager i faglige konkurrencer.

Det sker jævnligt, at en eller flere CG-elever får hædrende omtale på torsdagsforum, fordi de klaret sig godt i en af disse elevkonkurrencer:

Engelsk: Public Speaking Competion, arrangeres  af The English Speaking Union (åbner i nyt vindue). Her fik Julie Schroeder (3b) i 2010 overrakt præmien for en førsteplads af grevinde Alexandra, hvorefter hun gik videre til den internationale konkurrence i London sammen med 80 andre deltagere fra 46 lande. I 2012 nåede Katrine Marcuslund Rasmussen (3k) frem til den danske finale. I 2013 fulgte Linnea Nørgaard (3k) op ved at vinde den danske finale og gå videre til den internationale finale

Matematik: A-lympiade (åbner i nyt vindue) (Omtale på EMU), A-lympiade (åbner i nyt vindue) (international side) og Georg Mohr-konkurrencen (åbner i nyt vindue), hvor elever fra CG jævnligt har markeret sig flot.

Kemi: Kemi-olympiade (åbner i nyt vindue) CG deltager i konkurrencen hvert år.

Design: Hvert år deltager vi i Københavns Universitets konkurrencer inden for byforskning (åbner i nyt vindue).

Index: design to improve life (åbner i nyt vindue): som 3.g’ere deltog J-klassen fra studenterårgangen 2014 i Danmarks “Design to improve life” udfordringen – klimaforandringer med fokus på vand. I konkurrence med 1500 andre kvalificerede klassen sig som en af 20 klasser til den afsluttende finale. 3j klarede endnu et nåleøje og var at finde blandt de sidste 10, men desværre blev 3j ikke de endelige vindere af konkurrencen. Læs mere om 3j (specielt på side 9) i Good News Magasinet (åbner i nyt vindue), udgivet af Index: design to improve life, som står bag konkurrencen.

Historie: 2 årlige konkurrencer, arrangeret  af henholdsvis Historielærerforeningen (åbner i nyt vindue) og Det Dansk Vestindiske Selskab (åbner i nyt vindue).

Oldtidskundskab: Her udskriver Klassikerforeningen undertiden en konkurrence. Læs om Klassikerforeningens konkurrencer (åbner i nyt vindue).

Sprog: Juvenes Translatores (åbner i nyt vindue), der er en international oversættelses-konkurrence, arrangeret af EU-kommissionen. CG deltager hvert år i denne konkurrence.

Dansk: Forfatterforeningen arrangerer en novellekonkurrence (åbner i nyt vindue) i samarbejde med Dansklærerforeningen.

Alle fag: Projekt Forskerspirer, arrangeret af Københavns Universitet for især 2g’ere med en forsker i maven. Ved dette link kan du læse mere om Projekt Forskerspirer (åbner i nyt vindue).