Farvefest for GF’erne

En af vores dygtige elever, Anton, tog nogle fantastiske billeder, mens de 250 nystartede GF-elever afviklede deres farvefest 13.8.

Et alkoholfrit eftermiddagsarrangement, hvor hver grundforløbsklasse er klædt i en farve og konkurrerer på forskellig vis. Med optrædener og ved at lave mad i klassens farve. Er man en grøn klasse, er det typisk ret let at kreere en indbydende grøn buffet. Går man i en lilla klasse, kan man være lettere udfordret.

Ideen med farverne er dobbelt. Dels skaber de en fællesnævner i den enkelte klasse, dels er de et symbol på mangfoldighed. Der skal være plads til forskellighed på CG.

Når nye årgange starter på CG, er det en god anledning til at tænke over, om vi bare skal gøre, som vi plejer, eller om vi skal gentænke det, vi gør.

Nogle gange kommer ændringer til os udefra, fx rygelovning. Andre gange vil vi selv gerne gennemføre mindre eller større ændringer fx ift. alkoholpolitik.

To af tidens temaer er netop unges rygevaner og deres alkoholvaner.

Fra og med dette skoleår er skoletiden rygefri. Blandt CGs ansatte var der lige dele optimister og pessimister. Nogle mente, det ville gå let, andre at det ville blive et stort problem at håndhæve reglen. Som skrivende pessimist er det vildt glædeligt ikke at have fået ret. Optimisterne fik ret. Det betyder bl.a., at der er mere liv i skolegården. Dejligt synes vi, såvel optimister som pessimister.

På alkoholfronten er der også forskellige positioner. Kan vi overhovedet ændre unges alkoholkultur? I hvilken grad?

Noget kan vi dog gøre for at gøre det legitimt at drikke lidt eller intet.

Alene ordet ”legitimt” er et problem.

Vi skal nå dertil, at det ikke bare er legitimt men helt naturligt, at man har den holdning til alkohol. Ganske som farverne symboliserer mangfoldighed, skal vi fremme muligheden for at fravælge en bestemt alkoholadfærd.

Det kan vi gøre ved at have alkoholfri arrangementer som fx farvefesten. Men vi kan også gøre det ved fx at undlade at sælge stærk spiritus ved fester. Det har måske aldrig været kutymen, men vi ved med sikkerhed, at det ikke har fundet sted de seneste 20 år. Som gymnasium kan vi dog ikke ændre en kultur alene. En kultur, hvor det fx er normalt, at man køber hele flasker spiritus i nattelivet.

Kort sagt er farvefesten et arrangement, der sætter tanker i gang hos os.