Giftes med Catul

Nulli se dicit mulier mea nubere malle
quam mihi, non si se Iuppiter ipse petat.
dicit: sed mulier cupido quod dicit amanti,
in vento et rapida scribere oportet aqua.

Sådan skrev Catul for godt 2000 år siden. Kan Catuls halvfjerdsindstyvende digt høres på den anden side af så bred en kløft? Og nå CGs corona-hjemsendte 2.a’ere? Eleverne har latin og har selv oversat digtet. Det er i øvrigt oversat utallige gange, her er en oversættelse gengivet fra Wikisource (Catul digt 70) (cc-kreditering):

Ingen, siger min kvinde, at hun hellere vil giftes med
end mig, end ikke hvis Jupiter selv spurgte.
Det siger hun, men det som kvinden til sin trængende elsker siger
bør man skrive i vinden og det hurtigt rindende vand.

2.a’erne kan naturligvis vælge at se arbejdet med Catul som en oversættelsesøvelse med et givet facit. Oversættelsen tager den tid, den tager, og en oplæsning af resultatet tager få sekunder. Færdig med Catul!

Man kan også tage tempoet ud af opgaven og bruge tid sammen med digt 70 – og Catul.

Det har de gjort i 2a. Rent praktisk har eleverne skabt deres egne illustrerede fortællinger/fortolkninger ud fra digtet. Det fremgår tydeligt, at det har taget tid. At 2.a’erne har valgt at bruge tid på opgaven.

Rent didaktik er det et greb, vi bruger mere og mere her på CG. Hvordan får vi trukket tempoet ud af opgaverne, så eleverne ikke bare skøjter hen over dem men standser op og fordyber sig i dem?

Vi er på ingen måde teknologifremmede på CG, men vi kombinerer i stigende omfang med andre virkemidler. To andre (blandt mange) eksempler: Matematikafleveringer, lavet i hånden. Glosehæfter, der, ord for ord, udfyldes som led i sprogundervisningen.

Tak til Albete, Hannah, Kristine og Martha, fordi de har givet os lov til at fremvise deres tegninger (klik for større billede).