Hvorfor forskerpraktik?

Der går ikke mange dage, før de elever fra CG og Nørre G, der har deltaget i årets forskerpraktik, afslører “posters”, hvor de sammenfatter det, de har fået ud af forskerpraktikken. Så vil det vise sig, hvad der er kommet ud af den tid, de har tilbragt sammen med de forskere, som så villigt har brugt tid og energi på eleverne.

På CG mødtes forskere og elever 10.10 i de forskellige projektgrupper (åbner i nyt vindue). I en af de største grupper stod Henrik Nyhus Kløverpris (omtale fra Department of Immunology and Microbiology, KU – åbner i nyt vindue) for forskerdelen af et samarbejde med afsæt i Kløverpris’ forskning med det ædle og vidtrækkende mål, “…to discuss new strategies to eradicate HIV infection and ultimately propose new mechanisms to live a life without the need for HIV treatment.”

Det er et fokuspunkt, som går tilbage til Kløverpris’ 2012-dage som forskertalent (omtale fra Danmarks Frie Forskningsfond – åbner i nyt vindue), hvor formålet med hans daværende PhD projekt blev omtalt: At ”…bidrage afgørende til forståelsen og behandling af immunsvækkelse under kroniske infektioner.”

Altså et fokus som nok har sit afsæt i en undersøgelse af HIV, men som har perspektiv i forhold til en bredere vifte af kroniske sygdomme. Sammenligner man de to citater, ser man tydeligt, at forskningsfokus har flyttet sig de sidste 10 år. Det kommer også til udtryk i den projektbeskrivelse, som var afsæt for Kløverpris’ engagement i forskerpraktik i år (.pdf – åbner i nyt vindue).

Det er altid spændende at høre, hvad der får forskere til at vælge at bruge tid og energi på vores elever (tak!). Omvendt er det også interessant at spørge de deltagende elever, hvad de tænker om forskerpraktik. Hvad driver fx CGs forskerpraktikant, Villads (3x)? Vi spurgte ham!

Hvorfor forskerpraktik?

Det er der flere årsager til. Flere lærere rådede mig til at deltage, da de mente, det ville være godt i forhold til den SRP, jeg snart skal skrive. Men det var nu ikke kun den form for taktiske overvejelser, der drev mig. Jeg syntes, projektet lød interessant, og så så jeg en chance for at dykke ned i noget –  i en grad vi ikke rigtig når i den almindelige undervisning.

Men hvorfor lige det her emne?

Jeg har egentlig altid været interesseret i HIV, og i bredere forstand i kroppen og dens sygdomme. Jeg er interesseret i kroniske sygdomme, som fx hjerte-/karsygdomme. Mere overordnet er jeg interesseret i lægevidenskab og forskning generelt.

Nu er I jo en ret stor gruppe, hvordan har I organiseret jer?

Jo, Henrik har introduceret os til den overordnede problemstilling, og så har vi alle skullet tilegne os en bred forståelse af problemstillingen. Når vi kommer til arbejdet med posteren, har vi delt os i tre mindre grupper, hvor hver gruppe har et mere specifikt fokus. I min gruppe kigger vi på lymfeknudernes funktion og rolle i forhold til HIV’s reservoir – altså der hvor HIV opholder sig i smittedes kroppe.

Hvad med arbejdsbyrden, har der fx været meget hjemmearbejde?

Der har været en del forberedelse, og jeg synes, det er vigtigt, at man ved det, inden man vælger at deltage i forskerpraktik. Det dur simpelthen ikke, at man er uforberedt, når vi mødes. Henrik har hjulpet os ved at give os en række punkter, vi skulle fokusere på, når vi forberedte os. For at hjælpe os yderligere, har vi fået en række forslag til fx videoer, vi kunne se. På den måde har vi haft en fælles indgang til vores snakke med Henrik, hvor vi typisk er gået mere i dybden.

Kan du konkludere noget, andre kan bruge, når de overvejer at deltage i forskerpraktik?

Det er helt sikkert smart i forhold til SRP. Det er smart på den måde, at man hjælper sig selv. Men forskerpraktik er altså ikke noget for alle. Alle burde måske i princippet kunne deltage, men det kræver, at man har den selvdisciplin, der gør, at man bruger sin tid ordentligt. Jeg synes, der følger et ansvar med. Ellers er det synd for den forsker, der vælger at bruge tiden på os.

Tak for svar, Villads. I årets udgave af forskerpraktik mangler vi nu kun de afsluttende projektfremlæggelser inkl. posters. Arrangementet finder sted 15.11 på Nørre G.