Ja, så må De tage mig med, for jeg gør det ikke!

På dagen hvor Danmark blev besat.

Tidligere rektor Villy Nielsen beretter (i 1968) om en samtale, han overhørte i 1944. Samtalen er omtalt i det skannede dokument nedenfor og fandt sted mellem forgængeren, rektor Bøgh, og repræsentanter for Gestapo:

”Ja, så må De tage mig med, for jeg gør det ikke!”

Og hvorfor ville han ikke gøre det?

Jo, der må til enhver tid bestå et tillidsforhold mellem et gymnasiums rektor og de elever, der er betroet i rektorens varetægt:

“Jeg gør det ikke, for så kan jeg ikke mere vise mig blandt eleverne!”

Så rektor Bøgh ville altså ikke udlevere eleven Storm, der formentlig havde været på spil i de københavnske gader- med klæbemiddel og tyskfjendtlige sedler.

På CG har vi et righoldigt arkivmateriale, der har ligget mere eller mindre uberørt hen i årtier. I forbindelse med en pligtarkivering til Statens Arkiver har vi bragt arkivalierne under kontrol. Noget godt er der kommet ud af den corona-relaterede nedlukning.

Det er i øvrigt kun godt, at vi har styr på vores historie, når det nærmere sig, at der har været et CG på Christianshavn i 100 år (2024). Det kommer vi til at markere.