Luthers velfærdsstat

Titlen lover vist lidt mere end den holder, men alligevel. Professor emeritus Jørn Henrik Petersen (JHP) fra SydDansk Universitet brugte tirsdag (27.4) et par timer sammen med 2e, som netop har været gennem et historiefagligt forløb om reformationen.

I historie er begivenheder, fx reformationen, oftest i centrum. Men hændelser sker sjældent uden grund, og de sætter sig typisk spor i eftertiden. Derfor handler historie også om årsager til og konsekvenser af givne hændelser.

Luther spillede en væsentlig rolle i opgøret med romerkirken, men hvilke konsekvenser fik reformationen, og kan vi stadig spore Luthers indflydelse i nutidens velfærdsstat?

Spørger man JHP, er svaret et rungende ”ja”.

Det søgte han at vise 2e ved at lave en række punktnedslag i perioden fra reformationen til i dag, fx fattigforordningen fra 1799 og sociallovgivningen i 1890erne. 2e hørte også en smule om nær nutid, fx Erling Olsen, som påpegede, at der intet er i vores samfund, som ikke står på ryggen af kristendommen.

JHPs igangværende forskning fyldte naturligvis også. Kan man spore en kristen Gudløs antikirkelig Luthersk indflydelse på fx Socialdemokratiets politik?

Ja, det kan man i følge JHP, og man kan dokumentere den indflydelse.

Den dokumentation kræver mange års forarbejde, som fx har udmøntet sig i bogtitler som:

  • Den glemte Luther
  • Fra Luther til konkurrencestaten
  • Luthers socialetik og det moderne samfund

Men det kræver også, at man går ”Til kilderne!” – Man kan jo passende læse samtlige udgaver af (Socialisten og) Social-Demokraten 1871-1921, som er talerøret for Socialdemokratiet i dets formative år. Det var de år, hvor velfærdsstaten blev hældt i støbeskeen. For at kvalificere læsningen kan man passende parallellæse samtlige udgaver af Kristeligt Dagblad, som heldigvis først begyndte at udkomme i 1896. Og man er naturligvis nødt til at læse meget andet.

Historiefaglige indsigter kommer altså ikke af sig selv. Det gælder professorer, men selvfølgelig også CGere, fx de CGere, der går i 2e.

Er man, som JHP meget vidende, kommer et vilkårligt oplæg naturligvis med utallige forklarende fodnoter og sidebemærkninger. Det er krævende for tilhørerne, men efter måneder bag skærmen er det forfriskende med en live-optræden. Specielt når oplægget emmer af engagement.

Tak til Jørn Henrik Petersen, der var villig til at tage hele vejen fra Odense til CG for at inspirere 2e og de fire andre tilhørere, der havde lusket sig ind.