Medarbejdere

Kontakt for mere info

Christianshavns Gymnasium
Prinsessegade 35
1422 København K
(+45) 43 29 03 00
cg@cg-gym.dk

Kontakt til enkelte ansatte, benyt initialer, fulgt af @cg-gym.dk

Personalepolitikker

På CG har vi en nedskreven personalepolitik på en lang række områder, f.eks.

  • Orlov og nedsat tid
  • Trivsel og arbejdsmiljø
  • Sygdom
  • Klager over medarbejdere
  • Nyansatte og seniorer
  • Sociale klausuler
  • Løn
  • Rygning
  • Alkohol
  • Indkøb

Læs mere her: Personalepolitikker på CG (2015)

Print

Ledelse

Troels Vang Andersen (ta)

Rektor
Tilforordnet ved bestyrelsen

Birthe Tandrup (bt)

Vicerektor
Tilforordnet ved bestyrelsen

Julie Højgaard (jh)

Underviser (lærer) i idræt og spansk
Uddannelsesleder

Mads K. Christensen (mc)

Underviser (lærer) i matematik og mediefag
Uddannelsesleder

Morten Asbjørn Jensen (aj)

Underviser (lærer) i dansk og religion
Uddannelsesleder

Hanne Funch Linnet (hbj)

Regnskabschef
Træffetider: torsdag og fredag, samt onsdage i lige uger.

Jette Strand (js)

Teknisk ejendomsleder

Karsten Nissen Pedersen (knp)

Studiecenterleder, webmaster.
Ansvar for studiecenter, bogdepot, bibliotek, arkiv, hjemmeside.

Charlie Bo Hjorth Lee (cbl)

IT-chef