Mikrobryggeriet Svagpis

På CG har vi tradition for, at nogle klasser brygger øl som led i biologiundervisningen. Vi lægger altså hus til et af Danmarks mindst produktive mikrobryggerier.

I år var det nuværende 2y, som bryggede, og de lancerede bl.a. et bryg under navnet  “Svagpis”. Normalt tager vi ikke sådanne mindre pæne ord i vores CG-munde, men i dette tilfælde var det en elevs far, der evaluerede øllet med netop den betegnelse. Det var vist ikke ment som en ros, selvom øllet faktisk var bedre end så mange andre af y-klassens frembringelser. Et andet ølmærke smagte mest af alt som opblødt franskbrød, ikke synderligt lækkert.

Hvordan kan det egentlig være, at øllene blev så forskellige, når alle grupper rådede over præcis samme råvarer, remedier og opskrifter? Meget kan åbenbart gå galt, når man brygger øl.

For faget biologi er det i sig selv fagligt interessant og relevant at prøve at lave øl. Men det faglige udbytte rækker langt ud over ølbrygningen og øllenes forskellighed.

Man kan jo forsøge at forklare øllenes forskellighed ved at fokusere på en vifte af fejlkilder. Den tilgang er baseret på, at man har tillid til, at man ved, hvordan brygningen bør forløbe.

Men hvis CG-bryggerne konstaterer, at der er en systematisk afvigelse fra det forventede, så er det måske et tegn på, at vi har misforstået noget? I sin yderste konsekvens mister vi tilliden til vores forestilling om bryggeri. Det er måske tid til at gentænke vores teoretiske forståelse af ølbrygningens mysterier!

Og her er vi ved kernen af det eksperimentelle arbejde i naturvidenskaberne. Et systematisk og vedvarende forsøg på at udfordre det, vi tror på, gør, at vi enten bestyrkes i vores tro eller må forkaste det, vi tror på. Den tilgang karakteriser ikke kun gymnasieundervisningen i naturvidenskabelige fag, men er en integreret del af al naturvidenskabelig forskning. Alle resultater skal kunne efterprøves.

På den måde bliver simpel ølbrygning studieforberedende.

Næste gang vi brygger øl, bliver det under en anden og pænere betegnelse. Vi har udbedt os, at elevernes forældre fremadrettet modererer deres sprogbrug.