Nyt om eksamen, karakterer, skema mm

Her er en hilsen fra Eksamenskontoret og de skemaansvarlige med information om eksamen, karakterer og forløbet af resten af skoleåret 2019/20.

Det er det nuværende bud på forløbet af perioden herfra og til sommer. Der kan komme ændringer både på basis af udmeldinger fra Undervisningsministeriet og som konsekvens af den videre plan for genåbning af samfundet, som formentlig bliver offentliggjort kort tid inden udløbet af den nuværende plan.

Den 11/5 bliver eksamensplanen offentliggjort.

  • Hvis man er 3.g’er, vil denne offentliggørelse vise, hvilke to skriftlige eksamener man skal op i samt placeringen af SRP-eksamen, som er placeret den 22., 23. eller 24. juni.
  • Hvis man er 1. eller 2.g’er, viser eksamensplanen, hvilke skriftlige (og evt. virtuelle mundtlige) årsprøver, man skal op i.
  • Særligt for selvstuderende i 1., 2. og 3.g. Hvis man er selvstuderende, skal man naturligvis til eksamen i de fag, som man afslutter uden undervisning – ellers vil man mangle faget, og så er det ikke muligt at sammenstykke et studentereksamensbevis. Placeringen af disse eksamener vil man også kunne se den 11/5.

Eksamener ude i byen. Enkelte CGere har eksamener ude i byen (fx på VUC). Disse prøver bliver desværre ikke offentliggjort i CGs Lectio, da systemerne ikke udveksler disse oplysninger. Det er derfor vigtigt, at man selv er MEGET omhyggelig med at holde styr på disse eksamener. Kom straks til Eksamenskontoret, hvis du er dobbeltbooket og skal til eksamen på CG og et andet sted på samme tid.

I øvrigt: Alle får nærmere besked om eksamensbelæring og de praktiske forhold omkring eksamen i forbindelse med offentliggørelsen af eksamensplanen 11.5.

Undervisningen resten af året. Normalt vil al undervisning stoppe, når eksamensplanen er offentliggjort; men intet er normalt i dette forår. For alle tre årgange gælder, at undervisningen fortsætter langt ind i juni, så eleverne ikke mister den uddannelsestid, som de ellers skulle have brugt på at læse op og gå til eksamen.

Den undervisning er ved at blive planlagt i disse dage og bliver struktureret i et anderledes skema end det, vi kender. Det er ret kompliceret at få på plads, så bær over med, at der i øjeblikket hele tiden bliver ændret i det. Vi skal nok give besked, når skemaet er faldet endeligt på plads.

Karakterer. De afsluttende standpunktskarakterer bliver offentliggjort i uge 26. Her vil man kunne se, hvilke fag man egentlig havde trukket og skulle have været til eksamen i.

For disse fag gælder, at de afsluttende standpunktskarakter bliver kopieret og skrevet på karakterbladet, som om man havde været til eksamen.

Translokation mm. For 3.g’erne er det ved at være slut med gymnasietiden. Det kan og vil CG naturligvis markere. Det er en af de største og vigtigste begivenheder i løbet af CG året. Som vi indledte med at bemærke, kender vi ikke planen for det videre forløb af samfundets genåbning fra 11.5, og den plan er vi nødt til at kende, inden vi kan planlægge translokationen og fejringen af årets studenter. Vi må altså vente med at melde ud, til vi får de nye anvisninger.