Optagelsesprøve og optagelsessamtale

Om optagelsesprøven den 24. april 2024 kl. 10.00-14.00

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Prøven varer fire timer.

Det er vigtigt, at du møder op til tiden. Hvis du ikke møder op til mødetidspunktet, har du ikke krav på at deltage i optagelsesprøven. Du skal møde på Christianshavns Gymnasium, Prinsessegade 35 (den røde hovedbygning), i skolegården ved opgang C. Du skal møde senest kl. 9:30, så vi er sikre på, at alt er klar, når prøven starter.

Hjælpemidler er tilladt, men du må ikke kommunikere med omverdenen under prøven – derfor må du ikke bruge internet. fx ved hjælp af Google eller ChatGPT. Hvis du har en psykisk, fysisk funktionsnedsættelse eller er ordblind og derfor har brug for særlige prøvevilkår, skal du give os besked og sende os dokumentation på forhånd.

Vi vil stærkt anbefale, at du medbringer en computer til prøven. I modsat fald skal du besvare opgaven på papir. Det er dit eget ansvar, at computeren fungerer. Se på Undervisningsministeriets hjemmeside, hvilke krav, der stilles til den software, der skal være installeret på computeren, når du kommer: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven (åbner i nyt vindue).

Til optagelsesprøven skal du medbringe:

  • Pas eller anden billedlegitimation, hvor dit cpr-nummer, navn og billede fremgår
  • UNI-Login og Mit-ID
  • Strømkabel og oplader til computeren
  • Lommeregner
  • Ordbøger
  • Skriveredskaber
  • Det periodiske system

Forberedelse til prøven
Du kan forberede dig på optagelsesprøven ved at løse det vejledende opgavesæt, der ligger på ministeriets hjemmeside på følgende link: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven (åbner i nyt vindue)

Om optagelsessamtalen
Efter optagelsesprøven skal du til optagelsessamtale, der afholdes i dagene 8. maj og 13. maj 2024. Formålet med optagelsessamtalen er at afdække dine personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse. På baggrund af både optagelsesprøven og -samtalen vurderer vi, om du kan blive optaget på uddannelsen. Du kan som udgangspunkt ikke blive optaget, hvis du ikke består optagelsesprøven.

Hvis du efter optagelsesprøven og -samtalen ikke bliver optaget på uddannelsen, har du mulighed for at anmode om en ny vurdering og dermed deltage i en ny optagelsesprøve og ny optagelsessamtale. Du kan deltage i op til to optagelsesprøver og -samtaler på et år.

Hvis du ikke har skrevet andre uddannelsesønsker på din prioritetsliste i optagelse.dk end gymnasiale uddannelser, bør du hurtigst muligt tage kontakt til din UU-vejleder, så I sammen kan lægge en alternativ plan.

Hvis du ikke bliver optaget på den gymnasiale uddannelse, kan du fx overveje:
– En erhvervsuddannelse
– En erhvervsuddannelse med eux
– Eller – hvis du har søgt en treårig gymnasial uddannelse og går i 10. klasse – en toårig uddannelse til hf-eksamen
– Og – hvis du går i 9. klasse – kan du overveje 10. klasse og så vente et år med at søge ind på en ungdomsuddannelse.

Der bliver afholdt fem optagelsesprøver. Du kan deltage i op til to optagelsesprøver og -samtaler på et år.

2. optagelsesprøve  den 14. juni 2024

3. optagelsesprøve den 1. juli 2024

4. optagelsesprøve den 6. august 2024

5. optagelsesprøve den 26. august 2024

Hvis du er forhindret i at deltage til optagelsesprøven og optagelsessamtalen

Hvis du allerede nu ved, at du ikke kan/ikke ønsker at deltage i prøven eller samtalen eller hvis du på dagen bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom eller anden uforudseelig grund, skal du give besked til os hurtigst muligt på cg@cg-gym.dk eller ringe til kontoret på 43 29 03 00.

Ring til hovednummer