Optagelsesprøve og optagelsessamtale

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Prøven varer fire timer. Det er vigtigt, at du møder op til tiden. Hvis du ikke møder op til mødetidspunktet, har du ikke krav på at deltage i optagelsesprøven. Du skal møde på Christianshavns Gymnasium, Prinsessegade 35 (den røde […]

Læs mere

Som CG-elev

At gå i gymnasiet Det almene gymnasium, stx, er især for dig der går i 9. eller 10. klasse, Uddannelsen er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og som primært sigter mod videregående uddannelse. Gymnasiet giver dig en studentereksamen på 3 år Alle studieretninger består af et grundforløb og et […]

Læs mere