Henvisning til Børne- og undervisningsministeriets samlede indgang til de gymnasiale uddannelser

Børne- og undervisningsministeriet har lavet en samlet indgang til alt der er værd at vide om gymnasiale uddannelser (åbner i nyt vindue) (url er: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser).

Vi henviser systematisk til denne indgang, når som helst vi trækker på den. Derved sikrer vi, at vi altid henviser til det gældende grundlag for vores, dvs. CGs virke. Siden er (juni 2022) inddelt i en række underområder. Vi har gennemgået alle underområder og omtaler de punkter og underpunkter, der fylder mest i forhold til den information, man finder her på hjemmesiden.

 • Uddannelser. Her finder man bl.a. en overordnet beskrivelse af stx-uddannelsen, som er den eneste, vi udbyder på CG.
 • Fag og læreplaner. Her finder man bl.a. de gældende læreplaner for stx, valgfag og forsøgsfag – afhængigt af hvornår man har påbegyndt sin gymnasiale uddannelse. Sammen med den enkelte læreplan finder man relevante vejledninger m.m.
 • Prøver og eksamen. Punktet er opdelt i en række underpunkter, bl.a.:
  • Regler, orienteringer og nyheder. Her finder man bl.a. den helt centrale almene eksamensbekendtgørelse. Man finder også vejledninger om snyd, herunder plagiering.
  • Klager over gymnasiale prøver. Her finder man bl.a. den gældende klageprocedure.
 •  Adgang og optagelse. Et meget omfattende punkt inddelt i et antal underpunkter, fx det meget centrale Elevfordeling.
 • Undervisning og læringsmiljø. Et underpunkt er læringsmiljø. Her kan man bl.a. læse om undervisningsmiljøvurdering, antimobbestrategi og trivselsmåling.
 • Skoleudvikling. Det er under dette punkt, man finder grundlaget for kvalitetsarbejdet på CG.
 • Organisering og ledelse. Her beskrives opgave- og ansvarsfordelingen mellem fx bestyrelse, ledelse og elever.
 • Love og regler. Her finder man centrale love og bekendtgørelser for de gymnasiale uddannelser. Dertil klagevejledninger. Under spørgsmål og svar finder man fx ministeriets uddybende gennemgang af muligheden for at klage over en afsluttende standpunktskarakter.
Kategori: