Skøjtebaner og råhypnoler

CGs 2.g’ere afsluttede i sidste uge deres femte forløb i Almen sTudieforberedelse (AT5). Det gjorde de på en række messer, hvor eleverne præsenterede deres innovative bud på fagligt relevante løsninger på selvvalgte problemer. Denne historie er baseret på j- og y-klassernes messe.

Det er f.eks. j-klassens fokus på design, der inspirerede en gruppe til at skabe liv på den ret øde Sundbyvester Plads ved at anlægge en skøjtebane, som samtidig kan fungere som bade- og regnvandsbassin om sommeren. Det er nemt at se problemer og begrænsninger, specielt ved sidste del af forslaget. Faren for sygdomsfremkaldende urent vant og drukneulykker udgør to sådanne indvendinger. Mere om den pointe senere.

En gruppe fra y-klassen søgte et ”kur” mod drug rapes ved at gøre det lovpligtigt, at der skal tilsættes en variant af B12 til råhypnol. Vitaminet er ikke farligt og har den egenskab, at det lyser op under en UV-lampe. Er der puttet råhypnol i drinks, lyser de op. Snedigt. Også her kan man komme op med indvendinger, f.eks. at en potentiel voldtægtsmand m/k blot vil ty til et andet bedøvelsesmiddel.

Pointen er, at det typisk er utroligt let at skyde et forslag ned ved at fokusere på forslagets begrænsninger. En studieforberedende ungdomsuddannelse som stx skal også forberede eleverne på den problematik. På videregående uddannelser kan der være en tendens til, at denne akademiske ”syge” har lidt for gode kår.

Til forskel herfra mener vi (her på CG), at eleverne skal have reel mulighed for at forfølge deres ideer i et forløb, hvor vi lægger vægt på innovation. Naturligvis ikke totalt vidtløftige ideer, ideerne skal være fagligt funderede, og der skal være en rimelig mulighed for at forslagene kan realiseres.

Altså et fokus på den positive forskel, ikke et fokus på problemer og begrænsninger.

På messen evaluerer grupperne hinanden, og de har en ganske godt blik for kvaliteten af de forslag, de andre grupper præsenterer. Og de ved også hvilke grupper, der har gjort sig umage. Så ”vinderen” kåres af eleverne selv, selvom de fleste grupper sikkert mener, at de er de retmæssige vindere.