Studie- og erhvervsdag

18.4 afholdt vi studie- og erhvervsdag for 3.g’erne, som bliver studenter om ca. 2 måneder. Dagen giver os mulighed for at synliggøre for eleverne, at afskeden med CG ikke er slutningen på livet. Tværtimod er det starten på resten af et liv, der indebærer utallige valg.

Vi indledte dagen med korte oplæg af Frederik Vad (socialdemokratiet) og Mathias Nørby Nielsen (studievalg.dk). Frederiks hovedpointe var, at vi skal fjerne de hindringer, der afskærer fx unge med læse- og stavevanskeligheder fra at uddanne sig. Det er en væsentlig pointe, da ca. 50 af CGs 750 elever slås med sådanne vanskeligheder i større eller mindre grad. Mathias lagde op til de efterfølgende møder mellem nuværende og tidligere CGere bl.a. ved at minde om, at dagen ikke handler om konkrete studievalg, men om de overvejelser CG studenterne havde gjort sig om studievalg. Altså at åbenhed og nysgerrighed skulle være indgangen til mødet mellem unge og gamle CGere.

Derefter dagens hovedindslag. Ca. 25 tidligere elever holdt i grupper af 5 korte oplæg for 3.g’erne. Om studievalg, om selve studiet og om deres vej til og i uddannelsessystemet. Med plads til spørgsmål. Det er et højdepunkt, fordi det er ikke politikeren og studievalgsvejlederen, der taler til eleverne ”udefra”. Det er derimod et blik ”indefra” fra studerende, der kender hverdagslivet som CGer.

Det første valg, vores studenter plejer at foretage, er, at de vælger at holde studiepause efter CG-årene. Skal studentereksamen efterfølges af 0, 1, 2 eller flere mellemår inden studiestart? Det fleste tager 1 eller 2 mellemår, nogle går i gang med at studere lige efter CG, og så er der naturligvis dem, der har gode eller mindre gode grunde til at vente flere år, inden de træffer et valg.

Sofus startede på jurastudiet straks efter studentereksamen. Han fortalte, at han absolut ikke havde lyst til mellemår. Men var han i tvivl om studiet. Dagen før fristen for ansøgning havde han luftet sin tvivl for en bartender. Sæt nu bare et kryds havde menneskekenderens råd været. Hvis det viser sig at være forkert valg, må du jo gøre det om. Det er jo rigtigt, tænkte Sofus og satte det kryds, der har vist sig at være rigtigt for ham. Det bedste studie- og karriereråd jeg nogensinde har fået, fortalte Sofus med et glimt i øjet.

Thomas, der læser til ingeniør på DTU, fortalte om 2 års ufaglært arbejde som håndværker inden studiestart.  For han er det vigtigt at have en forståelse for det praktiske håndværkerarbejde, der manifesterer ingeniørens teoretisk funderede beslutninger.

En del studenter havde snuset til deres forventede studievalg på et højskoleophold. For nogle havde det bekræftet dem i, at de var på rette spor, for andre havde det betydet det stik modsatte. Fx blev en kureret for sin drøm om at blive møbelsnedker i løbet af et halvt års højskoleophold med masser af træspåner. Ny plan.

Men selv efter studievalg er der plads til valg og omvalg.

Niels læste engelsk og troede oprindelig, at det skulle føre ham til et gymnasielærerjob. Den plan A blev erstattet af en plan om at blive oversætter, men det er et ensomt arbejde, der slet ikke talte til Niels. Det var plan C, der førte frem. Niels har landet sit drømmejob som forlagsredaktør. Jonathan læser på kunstakademiet og har det stik modsat. Det er et studie, hvor man i størstedelen af studietiden arbejder selvstændigt med egne værker. Den fordybelse taler til Jonathan.

Celeste fortalte, at hun egentlig troede, at hun skulle læse psykologi, men endte med at læse jura, hvor interessen for psykologi dog følger hende i alle de valg, hun træffer på studiet, fx i hendes valg af kurser i retspsykologi. Det er ofte muligt at tone ens uddannelse, så flere interesser bliver tilgodeset.

Luna læser til naturhistorisk konservator. Førstevalget var sociologi på KU, men det viste sig at være et fejlvalg, der kaldte på en række omvalg. Efter nogle år så hun tilfældigvis en død ræv blive dissekeret på en slags uddannelsesmesse. Hun var straks solgt.  Luna fortalte fx, at man kan sammenligne kalkindholdet i gamle og nye sælkranier. Det dokumenterer ændringer i levevilkår og klima. Men det er kun muligt, hvis kranierne bevares. Arbejdet som konservator har således en betydning i større sammenhæng.

Fælles for disse og alle de andre historier, vi ikke har gengivet, er, at ex-CGerne har truffet valg og omvalg, og at tilfældigheder spiller en rolle. Det er sjældent muligt at planlægge den perfekte studie- og karrierevej. Derfor er det nødvendigt at handle, at træffe valg.

På CG kan vi hverken kan eller vil vi tvinge de studenter, der jo har forladt CG, til at gøre noget bestemt i livet. Men vi håber, at de handler, at de træffer valg. Vi tror ikke, at det fører frem, at man undlader at træffe valg. Hvis frygten for fx at vælge forkert gør, at man bliver handlingslammet, er det ikke så godt. Ikke-valg er også valg, men valg der ikke fører nogen vegne.

Når 3.g’erne om 2 måneder forlader CG iklædt deres fine nye studenterhuer, ryger de ud af syne. Så er det fantastisk, at nogle af dem kan og vil komme tilbage (tak!) og dele det, de har lært – med dem der står overfor resten af det liv, der indebærer utallige valg.