Studieretninger 2021

I de næste uger får alle 1.g-elever information om vores udbud af studieretninger. Alle 1.g-elever og deres forældre har modtaget brev i e-boks, der forklarer den nærmere tidsplan for hvor og hvornår vi informerer om vores studieretninger.

Uddannelseslederne kommer på besøg i alle 1.g-klasser og giver grundig information om hvad studieretningerne indeholder og hvordan man ønsker studieretning. I uge 38 bliver der afholdt individuelle samtaler med alle elever og studievejledere. I uge 40 skal alle elever prioritere tre studieretninger.

I slutningen af grundforløbet skal eleverne afgive ønsker om, hvilke studieretninger de ønsker at søge efter grundforløbet. Ved fordeling af elever på studieretningerne forsøger skolen at imødekomme flest mulige ønsker, men som elev har man ikke krav på at få sin førsteprioritet.

I uge 43 orienteres alle elever om hvilken studieretning de har fået, og ugen efter starter alle i de nye studieretningsklasser.