Engelsk – Fransk – Samfundsfag

Studieretningsbeskrivelse

Sproglige

  • Engelsk A, Fransk fortsætter A og samfundsfag B
  • Engelsk A, Tysk fortsætter A og samfundsfag B
  • Engelsk A, Spansk begynder A og latin C

Studieretningerne opfylder adgangskravene på de fleste erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, dog er der på nogle uddannelser krav om matematik på B-niveau. På universitetsuddannelserne opfylder de adgangskravene på de fleste fag inden for humaniora, mens de med matematik B som valgfag også opfylder kravene til de fleste samfundsvidenskabelige og merkantile universitetsuddannelser. Tjek Adgangskortet og se hvilke uddannelser studieretningerne giver adgang til.

Studieretningen henvender sig til elever der vil beskæftige sig med engelsk og fransk på højeste niveau og med samfundsforhold, sproglige og kulturelle forhold i engelsk- og fransktalende lande. Temaer der fx arbejdes med, er politik og kultur, globalisering, ghettodannelse og udviklingstendenser i den tredje verden, og vi fokuserer på mange slags tekster, samt film, musik og IT. Studieretningen tager på udvekslingsrejse til Le Mans i Frankrig.

Valgmuligheder:

1.g:
• kunstnerisk fag (billedkunst, design, dramatik, mediefag, musik)

2.g:
• et valgfag på C-niveau (astronomi, billedkunst, biologi, design, dramatik, filosofi, latin, mediefag, musik, psykologi, retorik).

3.g:
• et valgfag på C-niveau (astronomi, biologi, filosofi, psykologi, retorik)
• et naturvidenskabeligt fag på B-niveau (fysik, naturgeografi). Hvis du har haft latin i 2.g og dermed har tre sprog, kan du ønske at udskifte det naturvidenskabelige fag på B-niveau med en række andre valgfag på B-niveau (billedkunst, design, dramatik, idræt, latin, mediefag, musik, religion) eller et valgfag på A-niveau (matematik eller samfundsfag).