Samfundsfag – Matematik

Studieretningsbeskrivelse

Samfundsvidenskabelige

  • Samfundsfag A, matematik A
  • Samfundsfag A, engelsk A

Studieretningerne opfylder adgangskravene på nogle erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Til langt de fleste samfundsvidenskabelige og merkantile universitetsuddannelser kræves matematik B. På universitetsuddannelserne opfylder de adgangskravene på de fleste fag inden for humaniora, hvis 2. fremmedsprog afsluttes på A- niveau (begynder) eller B-niveau (fortsætter). De kvalificerer ikke direkte til videregående uddannelser inden for det naturvidenskabelige og tekniske område, fx ingeniøruddannelser, medicin m.m. Tjek Adgangskortet og se hvilke uddannelser studieretningerne giver adgang til.

Studieretningen henvender sig til elever der vil arbejde med viden og værdier i det globale videnssamfund. Temaer der fx arbejdes med, er byplanlægning, velfærdsmodeller, internationale forhold og politik. Samfundsfag undersøger sociale, økonomiske og politiske forholds betydning for den enkelte og for samfundet som helhed, både i Danmark og internationalt, mens matematik arbejder med bl.a. modellering af sammenhænge samt statistiske beskrivelser og undersøgelser. Studieretningen giver gode muligheder for samarbejde både inden og uden for landets grænser.

Valgmuligheder:

1.g:
•  kunstnerisk fag (billedkunst, design, dramatik, mediefag, musik)
•  andet fremmedsprog (tysk, fransk, spansk). Du har mulighed for at ønske spansk på A-niveau; det indebærer at du får 5 A-niveaufag, på forhånd har brugt dit valgfag på C-niveau i 3.g samt skal have 50 timers ekstra undervisning i dit gymnasieforløb.

2.g:
•  et valgfag på C-niveau (astronomi, billedkunst, biologi, design, dramatik, filosofi, mediefag, musik, psykologi, retorik)

3.g:
•  et valgfag på C-niveau (astronomi, biologi, filosofi, psykologi, retorik, (spansk A))
•  et naturvidenskabeligt fag på B-niveau (fysik, kemi, naturgeografi)