Musik – Engelsk

Studieretningsbeskrivelse

Kunstneriske

  • Musik A, engelsk A

Studieretningen opfylder adgangskravene på en række erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. På universitetsuddannelserne opfylder den adgangskravene på de fleste fag inden for humaniora, hvis 2. fremmedsprog afsluttes på A-niveau (begynder) eller B-niveau (fortsætter). Tjek Adgangskortet og se hvilke uddannelser studieretningerne giver adgang til.

Studieretningen henvender sig til elever der gerne vil arbejde med musik i dybden, både i teori og praksis, arbejde intensivt med engelsk sprog og kultur samt beskæftige sig med musik i en bredere kunstnerisk og kulturel, engelsksproget sammenhæng. Temaer der fx arbejdes med, er ungdoms-kulturelle udtryksformer som punk og hiphop, afroamerikanske musikformer som blues, jazz og soul og forskellige perioder inden for klassisk musik.

Studieretningen står ofte for musikalsk optræden på gymnasiet, tager på ekskursioner til koncertsteder i København og afvikler fællestimer, ligesom det er oplagt at inddrage et eller begge studieretningsfag i studierejsen.

Valgmuligheder:

1.g:
• andet fremmedsprog (tysk, fransk, spansk). Du har mulighed for at ønske spansk på A-niveau; det indebærer at du får 5 A-niveau fag, på forhånd har brugt dit valgfag på C-niveau i 3.g samt skal have 50 timers ekstra undervisning i dit gymnasieforløb.

2.g:
• et valgfag på C-niveau (astronomi, billedkunst, design, drama, filosofi, kemi, mediefag, psykologi, retorik)

3.g:
• et valgfag på C-niveau (astronomi, filosofi, kemi, psykologi, retorik, (spansk A))
• et naturvidenskabeligt fag på B-niveau (biologi, fysik, naturgeografi)

Struktur

Alle studieretninger består af et grundforløb og et studieretningsforløb. Grundforløbet varer tre måneder og afsluttes i første uge i november. Herefter starter studieretningsforløbet, der strækker sig over resten af de tre gymnasieår.

Grundforløbet, der er ens for alle CG´s studieretninger, består af undervisning i dansk, engelsk, idræt, matematik, samfundsfag, kunstnerisk fag, naturvidenskabeligt grundforløb og almen sprogforståelse samt af undervisning i nogle af de studieretningsfag CG udbyder. I slutningen af grundforløbet skal du vælge studieretning.

I grundforløbet indgår også et introforløb, en screening i matematik og en evalueringssamtale, hvis formål er at afdække dit faglige niveau og interesser og ønsker til videre uddannelse samt hjælpe dig med valg af studieretning.

De studieretningsfag du ser herunder er gældende.

Se vores folder der også forklarer mere om valg af studieretning