Studietur – til Viborg? – på traktor?

VK på CG

Torsdag 10.9.2020 havde vi besøg af en gruppe VKere, gymnasieelever fra Viborg Katedralskole, og de minglede med vores CGere.

Vi indledte med at lave blandede grupper, og vi gav samtlige CGere og VKere et par antropologiske briller. Brillerne var skemaer, som vi bad eleverne udfylde, hvorved de beskrev sig selv. Det afslørede såvel forskelle som ligheder. Tre eksempler:

  • CGerne bor i langt højere grad i lejligheder end VKerne, som typisk bor i (række)hus.
  • Både CGere og VKere er klar over, at de taler dansk med accent
  • Alle svarer det samme, når de skal svare på, hvad de vil efter gymnasiet: sabbatår fulgt af studier.

Så spurgte vi VKerne, hvilke fordomme de troede CGerne havde om dem. Og omvendt. Vores underliggende antagelse er, at man typisk er blind for de fordomme, der faktisk holder vand. Derfor vil svarene afdække de fordomme, CGere og VKere synes er misvisende. Udsagnene kan altså læses som følger:

”Vi CGere synes, det er uretfærdigt og misvisende, hvis I, VKere, tror, at vi…

  • …er arrogante, fordomsfulde, snobbede og bedrevidende. Det er vi ikke.
  • …ryger hash hele tiden. Det gør vi ikke.

”Vi VKere synes, det er uretfærdigt og misvisende, hvis I, CGere, tror, at vi…

  • Er provinstossede, jyske (med stor J) bondeknolde/-røve, der bor på landet og kører traktor. Sådan er vi ikke, det er en dum stereotypi.

Efter denne ”kender du typen” øvelse, sendte vi eleverne på covidvenlig udendørs skattejagt i CGs nærområde: B&W, Sofiegården, Lagkagehuset, Udenrigsministeriet, en tidligere mølle og statuen, Freedom. Vi afslører ikke begrundelsen for valget af poster, men de har det til fælles, at de belyser livet på Christianshavn, både nu og i fortiden.

Faktisk var besøget led i den studietur, som VKerne er på netop nu. Rejsemålet er Danmark. og det bliver det også for CGs 2.g’ere

Studieture skoleåret 2020/21

På CG har vi efter mange og lange overvejelser i skolens ledelse og blandt årets rejselærere besluttet, at studieturene i dette skoleår (for 2.g klasserne) afvikles i Danmark. Vi har sendt et brev til alle de berørte elever, så det, der følger her, er en kortfattet udgave. I kort form er hovedpointen:

Det er for usikkert at planlægge og booke rejser til udlandet – rejsevejledninger og smittetal ændrer sig hele tiden. Selv de bedst planlagte rejser vil kunne løbe ind i forskelligartede problemer, både før og under selve rejsen.

Set i det lys har rejser i Danmark en række fordele. Også her er begrundelserne gengivet i forkortet udgave.

  1. Vi kan være ret sikre på, at turene ikke bliver aflyst. Ikke helt sikre, men ret sikre.
  2. Skulle en klasse blive ramt af Covid-19, er det trygt at være og blive behandlet i Danmark.
  3. Det er mindre kompliceret at fragte hele klasser eller dele af klasser hjem. Vi risikerer ikke, at klasser ”strander” i udlandet. Det har vi prøvet, og selvom det løste sig, har vi meget lidt lyst til en gentagelse.

Som en sidegevinst er det en klimavenlig løsning (i FN regi er CG Verdensmålsskole).

Vi håber på forståelse for beslutningen, og vi tror – nej, vi ved – at det bliver hyggelige og udbytterige ture.

Turen går til?

Måske kan studieturen gå til Viborg? Det kan helt sikkert blive en god tur – også selvom fordomsfulde CGere måske bliver skuffede. Der kører (naturligvis) ikke traktorer rundt i Viborg.

Tak til Mathilde fra VK for billeder! Hun sendte dem med følgende hilsen, “Det var mega fedt at møde alle CG eleverne, de var så søde!”