Study salmiaklakrids abroad in Scandinavia

Vi har i en årrække haft et samarbejde med DIS, Study abroad in Scandinavia, hvor studerende fra amerikanske universiteter bruger et semester i København. Samarbejdet muliggør et kulturmøde mellem amerikanske studerende og danske unge. Det amerikanske uddannelsessystem er skruet lidt anderledes sammen end vores danske, og i praksis betyder det, at CGs gæster fra DIS typisk er et par år ældre end vores elever. Men det har vist sig, at samarbejdet og samtalerne glider uden problemer. F.eks. omtalte vi kort et af disse vellykkede møder, et topmøde på CGs facebook-side.

I år har 2j og nogle DIS-studerende lavet en lidt længere forløb, hvor de i grupper har arbejdet med forskelle og ligheder mellem Danmark og USA. Ikke serveret ovenfra-ned, men iagttaget i aldersmæssig øjenhøjde.

En gruppe afdækkede omfanget af systematiseret undervisning i klimaforandringer i det danske versus det amerikanske uddannelsessystem. Hvor klimaforandringer indgår i stort set alle danske elevers skoleforløb, viste det sig, at kun 42% af amerikanerne oplever det samme.

Det skyldes naturligvis, at emnet slet ikke har fået samme opmærksomhed i USA – sammenlignet med Danmark. Gruppen styrkede pointen ved at se på seneste valgkamp i Danmark versus USA. I seneste danske valgkamp var klima øverst på såvel vælgernes som politikernes dagsorden. Til sammenligning fik amerikanske præsidentkandidater ikke et eneste klimaspørgsmål i denne seneste valgkamps TV-dueller.

DIS’ hjemmeside er fyldt med råd fx til forældrene:

Expect a difference when you pick your student up at the airport after a semester abroad. A semester abroad should be an eye-opening experience and some of these experiences may have influenced your student. They may return with different values, new interests, new goals, a new haircut, etc. They may also experience reverse culture shock, where they will start to compare the U.S. to Scandinavia. This usually only lasts a short time. Use this time to learn from your student’s experience. Allow them to make these comparisons and go through this readjustment. They will need your support, interest, and understanding.

Hovedpointen er vist, at selvom hjemvendte udvekslingsstuderende er synligt påvirkede af deres tid i Danmark, så går det hurtigt over: ”This usually only lasts a short time.”

Godt nok, måske kan vi sige det samme om 2j’erne? Mødet med DIS’erne bliver hurtigt glemt, og livet kører videre i den sædvanlige CG-rille!

Det ville da være ærgerligt.

Det gode resultat af kulturmødet er ikke, at man overtager andres værdier, men at man reflekterer over andres værdier. Og selv hvis man forkaster dem, så opnår man en forståelse for dem. Og – ikke mindst – bliver man bevidst om egne værdier.

Billederne er taget den dag, hvor grupperne fremlagde resultatet af deres fælles anstrengelser.

Et enkelt billede illustrerer kulturmøder på slik- og snack-fronten. Danske Johan ser spændt afventende til og bliver belønnet med den umiddelbare reaktion fra amerikanske Jacobs side, idet han stifter bekendtskab med salamiaklakrids af den allerstærkeste slags.

Forventningsfuldhed

Salmiaklakrids
Johan kigger forventningsfuldt på amerikanske Jacob, der stifter bekendtskab med sit første stykke salmiaklakrids, af den stærkeste slags

Kategori: Nyhed 2019-20

Tags: ,