Fantastiske forsider

Der er fuld fart frem på CGs eksamensafvikling i disse dage. Mange 3.g’ere er i gang med deres mundtlige fremlæggelser af de allerede afleverede skriftlige studieretningsprojekter. Det skriftlige arbejde har altid en forside, men fra tid til anden bliver vi overraskede. Denne anonyme elev fra 3n lavede en forside, som samtidig var en tydelig intertekstuel […]

Læs mere

Eksamen

Nedenfor adresserer vi en række forhold, der knytter sig eksamener/prøver generelt samt til mundtlige og skriftlige eksamener/prøver. Ud over eksamen, omtaler vi klager over og klagefrister for årskarakterer/afsluttende standpunktskarakterer. Under punktet “Se også” længere nede på siden henviser vi til yderligere oplysninger og gode råd, derunder regler og studievejledning. Vi henviser også til den vigtige […]

Læs mere