Fantastiske forsider

Der er fuld fart frem på CGs eksamensafvikling i disse dage. Mange 3.g’ere er i gang med deres mundtlige fremlæggelser af de allerede afleverede skriftlige studieretningsprojekter.

Det skriftlige arbejde har altid en forside, men fra tid til anden bliver vi overraskede. Denne anonyme elev fra 3n lavede en forside, som samtidig var en tydelig intertekstuel reference til anerkendte Time.

Tidsskriftet er kendt for sit høje niveau, og når eleven vælger en sådan forside, skaber det glad forventning hos eksaminator og censor. Så skal man helst kunne indfri forventningerne. Det kunne eleven. Forsvaret gik godt.

På forsiden af Time er der altid en stregkode, der viser, hvilken årgang og hvilket nummer der er tale om. Eleven lod sig naturligvis inspirere og gik ”all in” ved at finde ud af, hvordan man oversætter ”SRP 2022” til en stregkode.

Eleven var selv inde på, at der var “gået fjollet lang tid med den forside”, men det er nu aldrig fjollet at være omhyggelig med detaljerne, når man har overskud til at være det.

Tak til eleven for at vi må vise den fine forside.