Tag: eksamen

Almen studieforberedelse – historisk fag

Faget “Almen studieforberedelse” er afskaffet som fag i det almene stx gymnasium. Men i et vist omfang bruger vi stadig nogle af de vejledningspjecer, vi udarbejdede. Vi benytter også de ressourcerum, der var basis for det årlige, afsluttende eksamensforløb i faget. Vi har lavet en vejledning i udarbejdelsen af en synopsis og et talepapir. Dertil… Læs mere »

Karakterer og eksamen

NB: Det der står på denne side og CGs eksamenssider er kun delvist gældende for skoleåret 2019/20. I de tilfælde, hvor covid-nødbekendtgørelser og andre officielle covid-relaterede retningslinjer er i strid med disse regler, er det covid-bekendtgørelser og -retningslinjer, der er gældende. Alle elever og lærere informeres internt (lectio, mail o.lign.) om, hvilke regler, der er… Læs mere »