ExamCookie – monitorering af eksamener/prøver

På CG monitorer vi skriftlige eksamener/prøver. Formålet er at forebygge og forhindre eksamenssnyd. Læs mere på CGs eksamensside (åbner i samme vindue) – særligt den del af siden, der omhandler skriftlig eksamen (åbner i samme vindue).

Monitoreringen indebærer, at vi behandler personoplysninger om de elever, der aflægger eksamener/prøver. CGs officielle skrivelse, “Orientering om behandling af personoplysninger i forbindelse med monitorering af eksamener og terminsprøver på Christianshavns Gymnasium”, er udsendt til alle elever, som skal til skriftlig eksamen/prøve . I skoleåret 2023/24 anvender CG monitoreringsværktøjet ExamCookie.