ExamCookie – monitorering af eksamener/prøver

På CG monitorer vi skriftlige eksamener/prøver. Formålet er at forebygge og forhindre eksamenssnyd. Læs mere på CGs eksamensside (åbner i samme vindue) – særligt den del af siden, der omhandler skriftlig eksamen (åbner i samme vindue). Monitoreringen indebærer, at vi behandler personoplysninger om de elever, der aflægger eksamener/prøver. CGs officielle skrivelse, “Orientering om behandling af […]

Læs mere

Eksamen

Nedenfor adresserer vi en række forhold, der knytter sig eksamener/prøver generelt samt til mundtlige og skriftlige eksamener/prøver. Ud over eksamen, omtaler vi klager over og klagefrister for årskarakterer/afsluttende standpunktskarakterer. Under punktet “Se også” længere nede på siden henviser vi til yderligere oplysninger og gode råd, derunder regler og studievejledning. Vi henviser også til den vigtige […]

Læs mere