Tag: frafald

Frafald

Du kan vælge at vurdere CG ud fra vores evne til at få de, der starter på CG, til at forlade CG med en studentereksamen. Undervisningsministeriet producerer en standardrapport, der oplyser den gennemsnitlige studietid og fuldførelsesprocenten. Her fremgår det bla. at tallet for 2017 er 80%. Undervisningsministeriet angiver andetsteds “Overblik over gymnasiale institutioner: nøgletalsvisning” (vælg… Læs mere »

Dokumentation

Dokumentationen understøtter at du, på udvalgte områder, kan se, hvordan CG klarer sig. Man da alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner er underlagt samme krav, understøtter dokumentationen samtidig, at du kan sammenligne på tværs af institutioner. Uddannelsesudbud Aktuelle uddannelser, overordnet uddannelsesmål, studieretninger, fagudbud – også valgfag (herunder mål og indhold for det enkelte fag), studieplaner, læseplaner. Gennemgangen er… Læs mere »