Tag: Vision for CG

Ny vision for CG

CG blev selvejende i 2007, og ved den lejlighed formulerede den daværende bestyrelse en vision for CG. Den vision har således en del år på bagen. Sidste år skød den nuværende bestyrelse derfor et nyt visionsarbejde i gang – i tæt samarbejde med de elever, lærere og øvrige ansatte, der har deres daglige gang på… Læs mere »

Frihed, lighed & vejen frem

CG har hjemme i hjertet af København på Christianshavn. Vi er rodfæstet, men vi har udsyn til den globale verden – ligesom folk på Christianshavn før os. På CG kan du blive christianshavner uanset, hvor du kommer fra. På CG er vi naturligt nysgerrige. Vi er sultne på oplevelser, viden og indsigt, som kan berige… Læs mere »

Frihed, lighed & vejen frem

Elever spiller kort på CGs tagterrasse

På CG er vi en broget skare. Vi passer på hinanden, vi tager hensyn og viser respekt for forskellighed – ligesom man gør i et godt samfund. På CG uddanner selvstændigt tænkende ansatte selvstændigt tænkende unge. At være selvstændig og kunne fungere som uafhængig borger er en forudsætning for et frit samfund. På CG opfordrer… Læs mere »

Frihed, lighed & vejen frem

Undervisningssituation i dansktime 2015

Vi er aktivt optaget af samfundet og af demokratiet som institution. Vi diskuterer, debatterer, er enige og uenige. Demokrati og medbestemmelse er gennemgående principper på CG. På CG vedkender vi os, at der er mange veje til demokrati. Vi tror på, at handling skaber forvandling, så vi opfordrer til aktivitet på en demokratisk platform. Vi… Læs mere »

Frihed, lighed & vejen frem

På CG ved vi, at et højt fagligt niveau er fundamentet for det hele. Vi skal konstant videreudvikle os, så vi sikrer os det bedste personale og de bedste faglige rammer. På CG er vi ambitiøse på elevers og ansattes vegne. Vi sætter høje krav til os selv og hinanden, fordi vi hele tiden tror… Læs mere »

Bestyrelsen

CG Hovedbygningen

Du kan se hvem der sidder i CGs bestyrelse, du kan også se vores vedtægter og referater fra tidligere bestyrelsesmøder.

Vision

CG Annekset

I 2015 tog bestyrelsen på CG initiativ til, at der skulle udarbejdes en ny vision for skolen. I processen er alle skolens elever og ansatte blevet taget med på råd – bl.a. på to temadage, hvor der er kommet en masse gode ideer frem, som skolen kan arbejde videre med. En af de positive erfaringer… Læs mere »