Ny vision for CG

CG blev selvejende i 2007, og ved den lejlighed formulerede den daværende bestyrelse en vision for CG. Den vision har således en del år på bagen. Sidste år skød den nuværende bestyrelse derfor et nyt visionsarbejde i gang – i tæt samarbejde med de elever, lærere og øvrige ansatte, der har deres daglige gang på CG.

En tilgang, hvor udgangspunktet var spørgsmål som “hvad er det, CG kan?”, “hvad er det, CG vil?”. Det førte til en del planlægningsmøder og to visionsdage, en for CGs elever, en for CGs ansatte. En rum tids efterbehandling senere står vi nu med en ny vision. Og en ny hjemmeside.

Nedenfor er der et billedgalleri, som illustrerer processen, fra startskud til alle input var samlet, og den lange efterbehandling kunne gå i gang.