Translokation og vognture – OPDATERET

UPDATERET – se sidst i teksten

Med undervisningsministerens udmelding (i går, 3.6) kender vi nu rammerne for årets translokation. Vi ved:

  • at vi holder translokation for en klasse ad gangen.
  • at vognturene er tilladt.

Det er et blandt mange scenarier, vi har taget højde for i vores planlægning. Vi har dog ikke kunnet lægge sidste hånd på planlægningen, før rammerne var meldt ud.

Som led i den afsluttende planlægning skal vi naturligvis tage hensyn til de kommende studenter og deres familier. Vi er også nødt til at tænke på vognmændene, der skal stå for vognturene. Endelig er selve afviklingen af ni translokationer noget af en praktisk udfordring for os, særligt da vi lægger vægt på at gøre os umage med at gøre afslutningen på gymnasietiden mindeværdig og festlig.

Som det første holder vi møde med elevrepræsentanterne i 3g-udvalget. Det er i overensstemmelse med vores tro på, at alle har ret til at have indflydelse på forhold, der har betydning for hans eller hendes liv.

Enkelte praktiske ting er allerede faldet på plads.

Vi er fx glade for, at vi kan gennemføre de kommende studenters sidste eksamen – den hvor de får huen på – uden et fast loft over antallet af personer, der kan ønske den nyslåede student “tillykke”. Dog er vi nødt til at henstille til, at man udviser omtanke, overholder officielle covid-retningslinjer, og at man forlader CG en time efter studenten er blevet student.

UPDATERING – translokation og vognture – praktiske detaljer

Så er planerne for årets translokation ved at falde på plads:

  • Vi holder translokation for en af de ni klasser ad gangen – fordelt på torsdag 25.6 (14-19) og fredag 26.6 (9-13).
  • Alle studentervogne kører fra CG om fredagen, vi har plads til to ad gangen.

Vi har sendt en besked til alle CGs 3.g’ere med de præcise planer for de to dage, derunder alle de praktiske detaljer. Vi har også udsendt et brev via e-boks til de forældre til 3.g’ere, vi har registeret.

I besked og brev gennemgår vi også andre væsentlige aspekter af 3.g’ernes sidste dage som CG’ere. Der er oplysninger til eleverne om forløbet af sidste skoledag, og der er oplysninger til alle om ”huedagene” – det vil sige de dage, hvor 3.g’erne er til deres sidste eksamen.

Vi har prøvet at fatte os i korthed. Alligevel er der meget, vi skal tage højde for. Respektér venligst de rammer vi har udarbejdet i samarbejde med elevrepræsentanterne i 3.g-udvalget. Det er vanskeligt at fremhæve noget på bekostning af andet, men alligevel:

  • Til translokationen er der plads til studenten og maksimalt 3 ledsagere.
  • Overhold den stramme tidsplan. Det er nødvendigt, hvis afviklingen skal være forsvarlig. Tænk bl.a. over at mulighederne for at parkere på Christianshavn er meget begrænsede.

For CG er sidste uge af skoleåret på samme tid meget krævende og en lang fest. Der er helst ikke noget, der må gå galt i løbet af huedagene, translokationen og (normalt) huefesten.

Målet er naturligvis, at alle skal have en rigtig god afslutning på de tre CG-år.

Sådan skal det også være i år – på trods af de særlige hensyn, vi må tage på grund af covid.