Turen går til Danmark

CGs 3g’ere gik glip af den studierejse, man normalt er på, når man går i 2g. Det var selvfølgelig – suk, dybt suk – coronaen, der kom på tværs.

Heldigvis kunne vi finde skemaplads til en lettere afkortet erstatningsstudierejse – med et skoleårs forsinkelse.

Når rejsen er afkortet, er det vigtigt, at rejsetiden ikke er for lang. I forhold til eksotiske rejsemål er 3.g’erne i øvrigt selv kommet lidt på tværs. CGs elever har heldigvis mange år tilbage her på kloden, og det har konsekvenser:

Klimaspørgsmål skal tages alvorligt, og det skal ikke bare være sniksnak. Klimabevidstheden skal omsættes til handling, fx mener CG-eleverne, at man kan skære godt og grundigt ned på flyrejserne.

Studierejser behøver jo ikke gå til eksotiske rejsemål, og coronalukningen har måske gjort os endnu mere bevidste om, at studierejsernes sociale dimension vejer tungt? Den dimension udfoldes lige så godt i Danmark som på Seychellerne. Og det behøver på ingen måde at gå ud over rejsernes faglige indhold. Danmark er et spændende land.

En flyfri tilgang til studierejserne kan dog formentlig aldrig blive helt gennemført. Fx er sprogfagene dybt afhængige af, at eleverne oplever kulturen i lande, hvor sprogene tales. Sprog er så meget mere end ordforråd og grammatik.

3.g’erne drog på erstatningsstudierejser overalt i det ganske danske land. Esbjerg, Fyn, Samsø, Århus, og, naturligvis, Bornholm, som blev indtaget af hele fire klasser. Billederne er fra Bornholm (3b og 3c):

Hvad vidste vi, og hvad har vi lært?

  • Vi vidste, at der ikke er megen evidens for, at de bornholmske ”underjordiske” faktisk findes.
  • Vi vidste, at escaperooms er et greb, man kan bruge i undervisningen.
  • Vi vidste, at minigolf er en ydet sommeraktivitet, som går godt sammen med solcreme og is
  • Vi vidste, at når Ole sidder på en knold og synger, så er det udtryk for rendyrket livsglæde.