Udsyn og indblik

#HarDuUdsyn – 3kHar…

Nu er det en uges tid siden, at den seneste indfødsretsprøve med dens 40 spørgsmål blev frigivet. Vi kan alle teste om vores viden rækker til indfødsret. CARE Danmark benyttede lejligheden til at frigive en udsynsprøve ’18, #HarDuUdsyn, med 20 blandede spørgsmål om verden.

CAREs ønske om at sætte udsyn på dagsordenen ligger i forventelig forlængelse af, at CARE, som humanitær organisation, har fokus på langsigtet hjælp-til-selvhjælp udviklingsarbejde langt fra Danmarks grænser, nemlig i Afrika og Asien.

Og jo, det har noget med CG at gøre.

3k, som bliver studenter om ganske få dage, har foreslået en del af spørgsmålene. I smågrupper afsøgte klassen nyhedsstrømmen og slog ned, når de faldt over noget, der gav anledning til undren. På CG facebook lagde vi en teasernyhed op, da vi tilbage i maj havde Ida og Liv på besøg. Et besøg, hvor de fortalte om status på udsynsprøven

I samfundsfag er såvel internationalisering som interesseorganisationer og deres indflydelse i den politiske arena temaer.  Sidstnævnte gav faktisk anledning til et delprojekt, Samspillet mellem interesseorganisationer og myndigheder i den magtudredning, der snart har 20 år på bagen

Ud over arbejdet med spørgsmålene var eleverne til et eksklusivt foredrag med generalsekretær Rasmus Stuhr Jakobsen, som fortalte om de strategiske overvejelser bag CAREs konkrete forsøg på at påvirke den politiske dagsorden – i Danmark og på verdensplan.

Og så stillede et antal elever op til interview, hvor de deler deres tanker om udsyn, danskhed og Danmarks rolle i en globaliseret verden, Se dem på CAREs facebookside, videoerne går først i gang ved et klik på den blå skærm:

Anna

Olina

Marcus