Virtuel kunstudstilling

Læreplanerne for faget billedkunst (fx læreplanen på C-niveau, åbner i nyt vindue) dikterer, at elevernes frembringelser udstilles, selv i corona-tider:

”Resultaterne af undervisningen vises uden for billedkunstlokalet i form af udstillinger, digital distribution eller præsentationer for at opøve elevernes evne til at kommunikere om og ved hjælp af visuelle virkemidler.”

Men det skulle nødigt blot være for at leve op til et krav, at eleverne udstiller. Udstillinger gør, at andre får mulighed for anerkende såvel værk som de bagvedliggende tanker.

At udstille betyder samtidig, at man er udstillet, og for nogle kan det være grænseoverskridende. Derfor og for samtidig at tilgodese elevernes kunstneriske/intellektuelle rettigheder, har vi bedt eleverne om lov til at fremvise det, de har frembragt.

Tak til Ea, Ella, Ellen, Flora, Iben, Isabel, Johanne, Noél, Runa, Sofie og Vera.

På CG ved vi godt, at det ikke er alle elever, der vælger billedkunst, som er kommende kunstnere. Ganske som vi ikke forventer, at man bliver olympisk medaljetager, fordi man har haft idræt i gymnasiet.

Men det alment dannende sigte med stx indebærer, at eleverne skal stifte bekendtskab med en bred vifte af fagligheder. Det praktiske arbejde i valgfaget billedkunst giver eleverne et indblik i de overvejelser, som professionelle, udøvende kunstnere gør sig. Den indsigt betyder så, at eleverne har bedre forudsætninger for fremadrettet at værdsætte billedkunsten.

Det var netop det, som den bredt favnende samfundsteoretiker Pierre Bourdieu observerede, da han i starten af sin karriere iagttog besøgende på kunstmuseer: Uden viden om kunst, er det vanskeligt at værdsætte kunst. Han fandt, at der var en klar sammenhæng mellem evnen til at påskønne kunst og opvækst. Uddannelsesniveauet i barndomshjemmet og hos beskueren selv bibragte tilsammen det Bourdieu kaldte ”kulturel kapital” – en af de fire kapitalformer, han opererede med.

Set i forhold til CG og billedkunst betyder det alment dannende sigte med stx således, at vi skal berige eleverne ved at styrke deres kapital, derunder kulturelle kapital. Og det er da også berigende for os som tilskuere at se, hvilke tanker eleverne har gjort sig i arbejdet med ”minder” – og hvad de har omsat tankerne til.

Nedenfor et uddrag af de instagramopslag – minder + tekst –  som til sammen udgjorde den virtuelle udstilling, “Noget om det”.