Tag: optagelsesprøve

Optagelsesprøven

Undervisningsministeriet har i år fastlagt årets optagelsesprøve til den 14. juni 2019 kl. 10.00-14.00 På CG har vi indkaldt de ansøgere der skal til optagelsesprøve. Alle skal møde ved Prinsessegade 62, det er den gule anneksbygning, i kantinen på 2. sal. Mødetiden er senest kl. 9.15. Det er vigtigt, at du møder op til tiden. Hvis… Læs mere »

Optagelsesregler 2019

Hvordan foregår optagelsesproceduren i 2019? Hvis du ønsker at gå på Christianshavns Gymnasium, skal du søge optagelse via din skole og din uddannelsesvejleder. Seneste frist er altid den 1. marts. Du skal sende din elektroniske ansøgning via optagelse.dk og dine forældre skal skrive under med digital signatur eller NemId. Elever der søger CG bliver fordelt… Læs mere »

Uddannelsesparathedsvurdering

Nogle af de elever, der har søgt ind på gymnasiet, er ikke blevet erklæret uddannelsesparat af egen skole og UU. Hører du til denne gruppe elever, og søger du ind på CG som din førsteprioritet, er det CG, der foretager en genvurdering af din uddannelsesparathed. Vi genvurderer på baggrund af din indsendte ansøgning. Derefter inviterer… Læs mere »

Som CG-elev

At gå i gymnasiet Det almene gymnasium, stx, er især for dig der går i 9. eller 10. klasse, Uddannelsen er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og som primært sigter mod videregående uddannelse. Gymnasiet giver dig en studentereksamen på 3 år Alle studieretninger (fra og med 2017) består af… Læs mere »