Åbning af CG – efter påske

Med påsken kom udmeldingen om, at tiden er kommet til en gradvis, kontrolleret åbning af CG. Åbningen har en række konsekvenser af praktisk karakter, og vi er allerede i fuld gang med at finde løsninger på de problemer, vi opdager undervejs. Her er vores første spæde udmeldinger. Vi opdaterer løbende, men deler dog flertallet af CG-interne informationer via de relevante kommunikationskanaler, fx mail og lectio.

UNDERVISNING

1.g og 2.g

1. og 2.g’erne fortsætter med virtuel undervisning et stykke tid endnu.

3.g

  • 3.g’erne fortsætter med virtuel undervisning (hjemmefra) i ugen efter påske (tirsdag 14.4 – fredag 17.4).
  • MANDAG 20. APRIL bliver således 3.g’ernes første skoledag på CG.

Det giver os mulighed for, at vi kan sikre, at vi lever op til Sundhedsstyrelsens vejledning i gradvis, kontrolleret åbning. Den vejledning opdateres løbende og findes på Sundhedsstyrelsens side med denne og andre relevante vejledninger

EKSAMENER

1.g og 2.g

1. og 2.g’erne: vi ved ikke noget endnu.

3.g

For 3.g’ernes vedkommende bliver der tale om tre prøver, to skriftlige og en mundtlig:

  • Alle skal op i skriftlig dansk (skriftlig prøve).
  • Alle skal op til prøve i SRP (mundtlig prøve).
  • Hver enkelt 3.g’er skal op i et udtrukket studieretningsfag på A-niveau (skriftlig prøve).

UBESVAREDE SPØRGSMÅL

Disse få og meget kortfattede udmeldinger besvarer naturligvis ikke alle de spørgsmål, åbningen medfører:

  • Mange problemer bliver først løst i løbet af ugen efter påske.
  • Mange spørgsmål kan først besvares, når vi har været i kontakt med ansatte og elever.

Vi er naturligvis allerede i fuld gang med at løse disse opgaver.

For at løse opgaverne, har vi måttet erkende, at første skoledag efter påske (tirsdag 14.4) kommer til at gå med møder og praktiske gøremål. Derfor er vores telefoner lukket tirsdag 14.4. Vær helst tålmodig, læg i yderste nødstilfælde en besked på telefonsvareren.

I ledelse og administration forventer vi, at vi får nogle hektiske dage. Der er en del af os, der, udover computer og madpakke, medbringer arbejdshandsker og tommestok. Med glæde. For – og det har vi ikke glemt i bygen af spørgsmål og problemer:

Vi glæder os til at ser jer!