ASTROlogik

Astrologi fylder ikke meget i hverdagen på CG, da vores lovbestemte formål er ”at forberede eleverne til videregående uddannelse”. Der er jo ikke mange (om nogen?) uddannelser, der anser astrologi som gangbar viden. For fysikere er det f.eks. decideret ulogisk at tro på, at himmellegemer har den form for indflydelse på det menneskelige liv på Jorden, som astrologien foreskriver.

Men selv når astrologien ikke anses for at være en objektiv videnskab, så henstår, at interessen for astrologien er stigende – måske som et redskab til selverkendelse? Der er tegn på, at (next age?) spiritualitet spiller en stigende rolle i nutidens zeitgeistige og individualistiske fokus på selvudvikling og selvhjælp. En accelererende samfundsudvikling, der kan opleves som stressende, kan lede til, at astrologien, forstået som spirituel praksis, tilbyder sig som et fast holdepunkt i tilværelsen. Et holdepunkt, som gør, at man kan håndtere samfundsudviklingen.

Hvis astrologien udelukkende anskues som spirituel praksis, så er det pludselig uinteressant for nogle fag, at astrologien ikke frembringer gangbar viden. Anskuet som spirituel praksis er astrologien interessant for religionsfaget. Religionsfaget har metodisk fokus på at studere bl.a. religioner. Udefra. At studere en religion udefra forudsætter dog en forståelse af, hvordan religioner ser ud indefra. Det, der er uforståligt set udefra, kan give god mening set indefra.

Religionsfaget kan altså sagtens interessere sig for, iagttage og analysere spirituelle praksisser, f.eks. astrologien. Uden at det indebærer en blåstempling af astrologien.

Så når Kulturkonditoriet går i stjernernes tegn torsdag (11.10, 15.45, pigesalen), og arrangerer en debat om astrologiens comeback blandt unge, så er det ikke et kursus i astrologi men en debat om et kulturelt fænomen, som er oppe i tiden. Få svar på spørgsmål som:

  • Er du styret af stjernerne?
  • Hvad kan man bruge astrologi til?
  • Er det videnskab eller volapyk?
  • Hvorfor vælger unge astrologi, når de nu er sat fri til at vælge selv?

I panelet sidder 1) Marianne Gellert og Amalie Bendixen fra podcasten Astropod, 2) astrologen Lars Steen Larsen, 3) Oskar Fehlaur, der er skribent på ungdomsmagasinet Sein og 4) astrofysiker Ib Lundgaard Rasmussen fra DTU (som kritisk modstemme)

Der er i øvrigt kaffe og småkager til arrangementet. Dét er et fast holdepunkt i hverdagen på CG