De dødes dag

Halloween, allehelgensaften, allehelgensdag og allehelgenssøndag er en sand myriade af delvist beslægtede traditioner. Alle er det mere eller mindre danske traditioner.

Men skuer vi lidt længere end næsetippen rækker, så er der flere lignende traditioner verden over, f.eks. fejrer man De dødes dag i Mexico. I spanskundervisningen er det oplagt at introducere CGs elever til den højtid. Anskuet som kulturelt fænomen får eleverne en lille smagsprøve på livets – og dødens – gang i et spansktalende land.

Og da dagen falder sammen de førnævnte traditioner, er det oplagt at se på ligheder og forskelle.

Vi forestiller os ikke, at de døde bliver kaldt tilbage for et par dage, vi opstiller ikke altre, og vi tilbringer ikke en nat på familiens gravsted. Men måske har mexicanerne fat i noget? Familierne samles og mindes de døde på en måde, som er livsbekræftende. Læs mere i Nationalmuseets beskrivelse af De dødes dag.

Et par af CGs spanskhold er gået sammen om at udsmykke et af CGs undervisningslokaler. Så får vi også markeret dagen.