De dødes dag

Halloween, allehelgensaften, allehelgensdag og allehelgenssøndag er en sand myriade af delvist beslægtede traditioner. Alle er det mere eller mindre danske traditioner. Men skuer vi lidt længere end næsetippen rækker, så er der flere lignende traditioner verden over, f.eks. fejrer man De dødes dag i Mexico. I spanskundervisningen er det oplagt at introducere CGs elever til […]

Læs mere

Kan jeg gætte, hvem jeg er?

Her i tiden efter overgangen fra grundforløbs- til studieretningsklasser, har 1.g’erne haft et antal faglige dage, hvor der har været fokus på et enkelt fag. De let grynede mobilbilleder er fra en sådan spanskfaglig dag, med fokus på det mundtlige. Eleverne er fra 1c og 1n. Øvelsen går i al simpelhed ud på, at staklen […]

Læs mere