Det går mod lysere tider

Platantræet i CGs skolegård springer snart ud, men bliver helt sikkert overhalet af CGerne, der springer ind i skolegården allerede på tirsdag (23.3).

Eller rettere: Fem 1.g.-klasser (abcny) fik fredag (19.3) besked om, at de er retur på CG fra og med tirsdag. Det var som konsekvens af en politisk beslutning truffet torsdag aften. Denne spæde genåbning er underlagt en lang række begrænsninger, som vi har holdt op mod hver enkelt klasses skema, så vi kunne vælge den halve årgang, som ville få mest ud af, at vi har fået denne mulighed

For tiden skal institutionen CG forholde sig til mange beslutninger, og beslutningerne skal ofte omsættes til konkret handling på kort tid.

Det er naturligvis et vilkår, men betyder at CG har større fokus på at finde de gode løsninger end på at berette herom på hjemmeside og sociale medier. Vi kommunikerer primært internt med lærere og elever, med særligt fokus på dem, der er direkte berørt af den enkelte løsning.

Ingen tvivl om at hver eneste, der har sin hverdag på CG, bruger mange kræfter på at forholde sig til vilkår, der ændrer sig hele tiden. Samtidig er der bred enighed om, at vi glæder os over hver eneste mulighed, vi har for at se hinanden i den virkelige verden, der næsten er uvirkelig efter den lange periode bag skærmene.

Det går mod lysere tider.

Billedet viser 1m, der tilbragte en halv dag i Urbanplanen i sidste uge.