Elevrådshyttetur

I år gik turen til Ganløse, hvis indbyggertal steg betragteligt i de to dage, hvor CGs elevråd var på besøg.

Billederne (nedenfor) illustrerer kun en smule af det, der foregik på turen.

  • Alverden skrives i mandtal – inden afgang fra CG
  • Rundbordssnak
  • Oplæg fra DGS-formand Jens Philip Yazdani
  • Samarbejdsøvelse
  • Overlevering af erfaringer fra tidligere elever:
    • erfaringer med elevrådsarbejde og
    • viden om frembringelse af rigelige mængder sund og nærende kost.
  • Læreroplæg om elevrådets muligheder for at påvirke CG, f.eks. på klimaområdet

De formelle rammer for elevrådsarbejdet på CG er udstukket af en bekendtgørelse om elevrådsarbejde (BEK nr 84 af 30/01/2013) – en bekendtgørelse med en endog meget lidt mundret titel.

Men indholdet er interessant, bl.a. i forhold til elevrådshytteturen. Læser man §15-18, opdager man, at CG og CGs rektor faktisk har pligter i forhold til elevrådet! De pligter er åbne for vis grad af fortolkning, Fra institutionens side kan engagementet være større eller mindre. Men den konkrete beslutning om at yde økonomisk støtte til en hyttetur viser, at vi tager elevrådet alvorligt på CG, og at vi ønsker os et elevråd, som er en kompetent (og uundværlig) samarbejdspartner (bl.a. i de sammenhænge som udstikkes i bekendtgørelsens §3-6).

To lærere deltager i hytteturen og kan dele deres mangeårige erfaringer med begrænsninger i og muligheder for elevrådsarbejdet. Gorm fortalte f.eks. om mulighederne for at påvirke institutionen CG i en mere miljøbevidst retning. De medrejsende lærere har fulgt elevrådsarbejdet i en årrække og kan derfor advare om de faldgruber, elevrådet kan falde i, f.eks. hvis der udvikler sig en ekskluderende mødekultur på elevrådsmøderne. Og i den retning har hytteturen også en værdi, man skal ikke undervurdere betydningen af samvær, som kan styrke båndene mellem elevrødderne. Det er lettere at samarbejde, hvis man kender hinanden og har respekt for hinanden – i elevrådet, på tværs af klasser og årgange.

Tak til Gorm og Kristian for billeder