Forskerpraktik, vol. 8 (2022)

Start

Onsdag 15.9 gik ottende udgave af Forskerpraktik i luften. Forskerpraktik er et tilbud til 2. og 3.g’ere fra Nørre G (NG) og CG. For at kunne deltage skal eleverne have fagligt overskud til at lægge de ekstra timer, det naturligvis kræver gennem de ca. to intense måneder, som forløbet strækker sig over.

En række oftest yngre forskere står i spidsen for hver deres gruppe af elever. Hver gruppe arbejder med et projekt, der fremgår af projektbeskrivelserne (åbner i nyt vindue)

Inden elever og forskere satte sig sammen i deres respektive grupper, holdt Tine Wirenfeldt Jensen (fra METoDo (åbner i nyt vindue)) et oplæg. I oplægget adresserede Tine en række temaer, som alle, der har en potentiel forsker i maven, bliver nødt til at forholde sig til. Der var mange vigtige pointer, men i de følgende er der fokus på en enkelt, nemlig ”tvivl”.

Tvivl

Ifølge Tine er det vigtigt at indse, at tvivl er et grundvilkår for al forskning. Faktisk er den en forudsætning. En forsker skal kunne tvivle, kunne opsøge tvivlen og kunne udholde tvivlen. Kort sagt, forskeren skal kunne holde ud at opholde sig i tvivlens rum. Magter man ikke et liv i tvivlens rum, skal man ikke gå forskervejen.

Tvivlen er central, for hvis man ikke tvivler, bliver man let selvtilstrækkelig:

  • Så længe man tvivler og deler sin tvivl med andre, er der langt til blind og farlig selvtilstrækkelighed.
  • Så længe man tvivler og deler sin tvivl, er man bevidst om, at forskning sker i samspil med andre.

Det er netop samspillet, der gerne skal finde sted i de enkelte forskerpraktikgrupper.

Mål

Efter Tines oplæg delte forskere og elever sig i grupper. Og nu går den videre færd frem mod afslutningen på NG, 15.11. Men inden da er der yderligere to workshops, 29.9 på NG og 10.10 på CG, samt en masse hjemmearbejde, for det er en del af det at deltage i forskerpraktik. 

Og eleverne skal opholde sig i tvivlens rum, naturligvis.