Forskerpraktik

Her ligger alle relevante dokumenter om Forskerpraktik. Til information for forskere og elever.

FORSKERPRAKTIK 2024 – PROJEKTBESKRIVELSE
Vil du være med i årets Forskerpraktik for Christianshavns og Nørre Gymnasium? Læs her, hvad det går ud på og se om det kunne være noget for dig og dit forskningsprojekt.

Hvad er Forskerpraktik?
Forskerpraktik er et karrierelærings- og talentudviklingsprojekt for de to gymnasier, der sigter på at knytte det gymnasiale uddannelsesområde til den akademiske forskning på universiteter og professionshøjskoler. Tilbuddet er til den fagligt nysgerrige og bredt funderede elev, som i det daglige har overskud og lyst til mere, end det normale gymnasieforløb kan give. Det er tiende gang vi tilbyder forløbet.

Vi ønsker med Forskerpraktikordningen at give en motiveret kreds af elever, mulighed for at få en forsmag på den akademiske verden, ved at være i praktik hos en forsker. Forløbet er målrettet elever i 2g og 3g. Selve forløbet gennemføres fra september til november. For dig, som forsker, er det en mulighed for at øve undervisning og formidling til en engageret målgruppe.

Det betyder meget for bredden i vores program, at så mange forskellige forskningsområder, som muligt, er repræsenteret således, at Forskerpraktik er en bred indgang til forskningsverdenen.

Dit udbytte af Forskerpraktik

Tidligere deltagende forskere har udtalt sig om deres udbytte af at deltage i Forskerpraktik:

” Eleverne stiller alle slags spørgsmål, og mange af dem har man ikke selv tænkt over. ”

” Det synes umuligt at sætte et par gymnasieelever til at forske i, hvordan kvantemekanik kan udnyttes til at lave en supercomputer. Jeg fandt ud af, at dette primært skyldtes mit eget manglende overblik, og derfor hjalp projektet og mine to gymnasieelever mig med at skabe et unikt overblik over mit eget forskningsområde. De spørgsmål, som jeg fik af mine elever, kunne jeg ikke altid svare på og det gav anledning til både naturvidenskabelige og etiske diskussioner, hvor elevernes umiddelbarhed og nysgerrighed var med til at udfordre min egen faglighed og i sidste ende udvide denne. ”

” Forskerpraktik er for mig at dele glæden med andre ved hele tiden at flytte grænser for, hvordan vi forstår verden. ”

” En af mine store succeser var, at gymnasieeleverne var med på at læse tekster skrevet med gotiske bogstaver, som ovenikøbet var rige på tyske og latinske citater og bibelcitater. Det er udfordrende selv for de fleste universitetsstuderende. ”

 ”Jeg tænker, det er fint at have på sit CV, hvis man en dag ville søge stilling som underviser. Det er i hvert fald et signal om, at man ikke kun er arkivrotte. ”

Eleverne melder sig til projektet ud fra den beskrivelse, som vi beder jer forfatte indledningsvist. Eleverne er altså motiverede i forhold til netop jeres forskningsområde og det har givet en rigtig god dynamik i langt de fleste grupper.

Hvad kan man forvente?

Luk alle dropdowns

Forløbet er bygget op om tre workshops og afsluttes med en reception, hvor eleverne præsenterer deres resultat, i form af en akademisk poster/plakat (se datoer FP24 Workshop (åbner i nyt vindue)

Som forsker byder du ind med dit overordnede forskningsfelt, eller dit konkrete forskningsprojekt. Vi danner herefter grupper bestående af en forsker og tre-fem elever, som har valgt netop dit emne. På workshop-dagene vil der, ud over forsker/elev samarbejdet, være oplæg med generel relevans for forskning og formidling, samt en indledende netværksfrokost for forskerholdet og gymnasiets ledelse.
Alle mødedage vil ligge på eftermiddage kl. 11.30 til 15.30, skiftevis på Nørre Gymnasium i Brønshøj og på Christianshavns Gymnasium. Transport er for egen regning og planlægning.

Opgaven
Eleverne skal følge dig og dit igangværende forskningsprojekt, eller dit generelle forskningsområde. Nogle forskere får først fastlagt det endelige fokus efter en dialog med eleverne. Eleverne skal forstå og formidle forskerens projekt, resultater og teorien bag. Eventuelt kan eleverne være med på forskerens arbejdsplads, og de kan også i et passende omfang være med til at indsamle empiriske data, eller gennemføre forsøg. Eleverne opfordres til at benytte Forskerpraktikken, som input/oplæg til senere større opgaver, som SRP. Projektet munder ud i en præsentation af hovedkonklusioner, eller resultater på en stor poster. Posteren præsenteres for andre elever den sidste gang/afslutningsreceptionen.

Din rolle på de fire mødedage er, dels formidling af din forskning og dels faglig diskussion og sparring med eleverne, så de får stof til at kunne udarbejde deres poster over forskningen, eller et udvalgt emne indenfor området.

Det behøver ikke være specielt tidskrævende ud over deltagelse de fire eftermiddage. Men for at vi kan stille krav til eleverne og for at få en god proces forventer vi dog, at du:

  • Hjælper projektet i gang med en styring af en mini-problemformulering i første fase og evt. inden første møde, har fundet relevant litteratur til eleverne.
  • Sikrer at eleverne bliver bekendt med forskellige videnskabelige metoder og processer indenfor det pågældende forskningsfelt.
  • I det omfang, det er muligt og relevant, inviterer din elevgruppe ud på din arbejdsplads, så eleverne kan se, hvordan arbejdet som forsker foregår i dagligdagen. Dette er ikke et krav, men er absolut noget vi opfordrer til, da det er noget vi har fået rigtig god respons på, både fra forskere og elever.
  • Sammen med eleverne bliver enig om, hvilke platforme I kommunikerer på, så vigtige beskeder ikke går tabt.
  • Sørger for at aftale nøje, hvad der arbejdes med mellem møderne. Det er forskerens ansvar, at der fra gang til gang aftales fremdrift i projektet. Det er elevernes ansvar, at de aftalte opgaver gennemføres.

Du vil ved endelig tilmelding modtage materiale, som kan benyttes som støtte i processen, hvis det ønskes.

Vi har desuden behov for, at du i forbindelse med din tilmelding til projektet, formulerer en kort beskrivelse af dit forskningsområde/projekt. Denne beskrivelse danner baggrund for elevernes valg og tilmelding af projekt. På denne måde sikrer vi, at du som forsker/formidler kommer til at arbejde med elever, der er interesserede og motiverede i forhold til det beskrevne projekt.

Vi forventer, at eleverne er motiverede og ønsker at bruge deres skole- og fritid, både i forbindelse med workshops og evt. arbejde mellem workshops. Alle elever er ”godkendt” fra gymnasiernes side.

Det er vigtigt, at eleverne selv føler et ansvar for at tilegne sig viden fra forskeren og agerer interesseret og nysgerrigt. Eleverne skal hjælpe med, at der efter første workshop ligger en klar problemformulering. Ligeledes skal de være med til at holde hinanden oppe på aftaler om arbejde, der skal laves til de kommende workshops.

Eleverne skal sammen med forskeren blive enige om, hvilke platforme man kommunikerer på, så vigtige beskeder ikke går tabt.

Tilmeldingen er bindende og man skal være åben for, at man ikke nødvendigvis kan få sin førsteprioritet opfyldt, når man vælger emne/forsker. Det er dog langt hovedparten, der får deres førsteprioritet opfyldt.

Eleverne har mulighed for evt. at videreføre arbejdet fra Forskerpraktik i forbindelse med større opgaver som SRP, hvilket flere vælger at gøre.

Tilmelding og spørgsmål sendes til:

Projektleder Charlotte Nielsen (Nørre Gymnasium) – chn@nrgym.dk/3058 6568

Eller: Talentkoordinator Julie Højgaard (Christianshavns Gymnasium) – jh@cg-gym.dk / 28532819

Du kan hente hele projektbeskrivelsen via dette link (åbner i nyt vindue)

FP24 Workshop Dates (folder open in new window)

Udfyld tilmeldingsformularen her og send via mail.