Lokalt, globalt kulturmøde – CG + DIS

I disse dage letter corona-restriktionerne, og på CG kan vi så småt gå fra at drømme os væk fra hverdagen til at praktisere konkret globalt udsyn. Vi skal selvfølgelig gå fra at drømme til at handle. Vi får utvivlsomt en del udfordringer, fx mens CGs 2.g’ere er på deres snarlige studierejser. Det må vi leve med. De udfordringer kan og vil vi naturligvis håndtere.

Men det er faktisk en tid siden, restriktionerne begyndte at lette. Det har været noget af en lettelse for en af CGs snart mangeårige samarbejdspartnere, DIS, Study Abroad in Scandinavia (åbner i nyt vindue). DIS tager årligt mod 4000, primært amerikanske, college-studerende, som studerer et semester abroad, i København. Derved får de amerikanske studerende en dosis internationalisering.

Samtidig skaber det en win-win situation for DIS og CG, for vi kan stable et kulturmøde på benene. Endda helt uden brug af bus, tog og de fly, vi prøver at minimere brugen af på CG.

Globalt udsyn kan altså ske ganske lokalt.

Kulturmødet fandt sted hos DIS, og det væsentligste var, at CGs elever og DIS’ studerende blev inddelt i små grupper med repræsentanter for begge institutioner. Derfra gik snakken lystigt.

DIS havde forberedt nogle samtalekort, hvis snakken skulle gå i stå. Men det skete ikke. Snakken kredsede dog sjovt nok og helt naturligt ofte om præcis de emner, samtalekortene lagde op til.

Religion, kærlighed, alkoholvaner, uddannelsessystemer, SU, indkomstskat, sundhedssystem og holdninger til covid-vaccination er forudsigelige emner, men der blev også talt om også binge-seriernes stereotype beskrivelser af amerikansk ungdomskultur, afstandsbegreb, jantelov og fastelavnsboller.

I snit er CGerne (fra 2y) et par år yngre end DISerne, og sprogligt er CGerne på udebane i forhold til DISerne, som jo har amerikansk/engelsk som deres modersmål. Men ingen af delene var hindringer.

For CG ligger den faglige gevinst af samarbejdet i, at vores elever får brugt sproget engelsk, og at de får et indblik i samfundsforholdene i et engelsktalende land. Begge dele er centrale for faget engelsk.