Når studieretningen skal vælges

Hvornår får eleverne informationer?

I slutningen af grundforløbet skal eleverne afgive ønsker om hvilke studieretninger de gerne vil gå på efter grundforløbet.

Nedenfor ses en oversigt over skolens aktiviteter der leder frem mod dette valg.

Uge 35
De pædagogiske ledere orienterer i klasserne om CG´s studieretninger. Eleverne får udleveret en folder med oversigt over studieretningerne.
Eleverne afgiver ønsker til hvilke studieretningsfag de gerne vil introduceres til inden studieretningsvalget.

Uge 37-38
Introduktion til studieretningsvalget. Eleverne prøver fire forskellige fag i hver to moduler.

Uge 39
De pædagogiske ledere orienterer igen om studieretningerne i klasserne.
Eleverne udfylder et refleksionspapir med foreløbige studieretningsønsker. Dette skal danne baggrund for en samtale med studievejlederne i ugen efter.

Uge 40
Individuelle samtaler med studievejlederen.

Uge 41
Endeligt ønske om studieretning. Alle elever skal prioritere tre studieretningsønsker.

Uge 44
Eleverne informeres om hvilken studieretning de har fået. Onsdag er sidste dag i grundforløbsklasserne.
Torsdag og fredag er der introduktionsprogram i de nye klasser. Almindelig undervisning fra ugen efter.