Studie- og erhvervsdag

Mandag 25.02.2019 havde vi besøg af Eigil, Elisabeth, Esben, Jakob, Jasper, Jon, Joshua, Juliane, Karla, KatinkaA, KatinkaB, Linn, Lior, Mads, Niels, Nina, Rasmus, Rebecca, Stephanie, Thomas og Thora.

21 vidunderlige ”gamle” CGere, der var villige til at investere en eftermiddag i CGs nuværende 3g’ere.

Formanden for CGs bestyrelse, Niels Ploug, indledte studie- og erhvervsdagen med en fortælling om det, vi andre vist godt kan tillade os at kalde en strømlinet karriere. Undervejs brugte han dog også ord som tilfældigheder, held og, ikke mindst, netværk. Bedste råd til CGerne var, at de skal have mod på at gribe de muligheder, der opstår, og at det er vigtigt at turde spørge, at turde prøve at forme egne jobs.

Derefter gav KatinkaB en minikoncert, tre numre. Krydret med et glimt i øjet og en bemærkning om, at det også kan føre frem at plage; plage så meget, at man til sidst får lov. Måske ikke den mest oplagte og strømlinede karriereplan. Men man kunne samtidig allerede ane det, der viste sig at blive gennemgående for alle de gamle CGeres forskelligartede fortællinger:

  • Man skal være vedholdende
  • Man skal gøre sig umage
  • Man skal turde
  • Man skal gøre det, der gør en glad

Vores 21 gæster og 10 klasser fordelte sig i fem lokaler. Hver gæst kom med et kort oplæg, hvorefter der var tid til spørgsmål. Her er tre punktnedslag, der viser forskellige tilgange til studie- og erhvervsvalget.

Linn

Linn fortalte om en egentlig ret strømlinet vej gennem uddannelsessystemet. Hun har valgt at læse tysk, selvom hun kun havde tysk på B-niveau på CG. Hun bor lige nu i Danmark men har i flere omgange boet i Tyskland. Hun fortalte, at hun snart flytter tilbage til Tyskland – måske med en plan om at blive fremmedsprogslærer. Skal man lære at tale tysk, kan det være en fordel, at underviseren selv har skullet lære sproget og derfor kender fælderne. Det er et sats, Linn tør.

Lior

Lior fortalte, at han er optaget af at gøre en forskel med bloggen liorlife.dk. Han tjener ikke penge på bloggen, men den fungerer naturligvis som et ansigt udadtil, hvilket fører til, at han får jobs. Ideen fik han på et tidspunkt, hvor han var lidt ”nede” og lå i sengen, i gang med en ”sex and the city” maraton. Det var efter fem ugers Far til fire i solen filmoptagelser. Han spillede dykkerinstruktør og fik bl.a. rollen, fordi han svarede overbevisende ”ja”, da han til casting blev spurgt, om han var en god svømmer. Ikke helt sandt, men så måtte Lior jo i svømmehallen, inden turen gik sydpå! Uha, Lior kunne mange sjove røverhistorier, og meget var lykkedes for ham, fordi han var villig til at tage chancer. Men samtidig har han den seriøse side, der fremgår af bloggen. Han fortalte i øvrigt, at det er afgørende for ham, at han laver noget, der gør ham glad.

Karla

Karla læser sociologi, men egentlig startede hun med at læse film- og medievidenskab. Også interessant at høre fra en, der finder ud af, at det, der umiddelbart virker som det rigtige studievalg, viser sig ikke at være det rigtige. Karla fortalte, at hun havde lavet et kæmpestort beslutningsskema, inden hun valgte uddannelse. Fordele, ulemper. Der var nogle helt enkle parametre, f.eks. muligheden for at få arbejde efterfølgende, lønniveau, etc. Men også mere avancerede problemstillinger, f.eks. sandsynligheden for at få et afvekslende og omskifteligt arbejdsliv. Og så hun ville naturligvis læse noget, der interesserede hende, og hvor hun forventede, at studiet var spændende. Det interessante var, at det efter en tid viste sig, at Karla ikke tog ind på sit første studie med glæde, tværtimod. Hun holdt ud, men samtidig brugte hun tid på at revurdere situationen, og konklusionen blev, at det var tid til et studieskifte.

Fra 3.g’erns side har vi hørt, at de var glædeligt overraskende over arrangementet. Måske frygtede de, at det ville være som en traditionel uddannelses- og karrieremesse? Vi har tænkt lidt over, om succesen kan tilskrives, at de gamle CGere formåede at få studie- og erhvervsvalg til at være et anliggende, som ikke blot havde at gøre med samfundets forventning om hurtig overgang til videregående uddannelse og rollen som fuldt ydende skattebetaler. Gæsterne formåede alle at gøre deres valg personlige, de var tydeligt til stede i deres valg.

Den tyske samfundsteoretiker Habermas skelner mellem system- og livsverdenen. Og selv hvis studie- og karrieredagen opfattes som et tegn på, at vi også på CG søger at fremme systemverdenens såkaldte kolonisering af livsverdenen, så bar samtlige de gamle CGeres historier præg af en respekt for egne livsverdener. En personlig integritet, som bl.a. kom til udtryk i deres gennemgående anbefaling af, at man skal træffe studie- og karrierevalg, der gør glad.

På CG vil vi gerne fremme elevernes viden om og refleksioner over uddannelser og job, så de kan foretage reelle og aktive valg af uddannelse – naturligvis under hensyntagen til egne kompetencer og ønsker for livet. I forhold til hurtig versus langsom overgang til videregående uddannelse, så skal langsom overgang helst ikke blot være udtryk for passive ikke-valg, tænker vi.

Men samtidig ønsker vi jo, at CGs studenter skal leve ”gode” liv, og det kom faktisk som lidt en overraskelse for os, at de gamle CGere så samstemmende lagde vægt på glædens afgørende betydning.

Og det var såmænd ikke fordi de gamle CGere havde været synderlig lang tid om at overgå til videregående uddannelse. Snarere tværtimod.

Ud på eftermiddagen sendte vi de 21 ”gamle” CGere hjem med kaffe, kage og en stor tak. Og så har vi inviteret dem med til årets fest for gamle elever. Det er jo ikke kun, når vi har brug for hjælp i hverdagen, at vi gerne vil se de gamle CGere, det er også til fest. Til gavn og til glæde.

Frihed, lighed & eksemplernes magt

Med 2016 gymnasiereformen blev karrierelæring et af fire kompetenceområder, som skal styrkes. Den enkelte CGer skal kunne reflektere over egne muligheder og skal kunne træffe valg om egen fremtid i såvel et studie-/karriereperspektiv som et personligt perspektiv. Derfor er vi ved at udrulle en karrierelæringsplan på CG.

Der går en tid inden planen er fuld udrullet og har fået sin endelige form, men det forhindrer os naturligvis ikke i at omtale nogle af de elementer, der helt sikket kommer til at indgå.

Studie- og erhvervsdagen er et sådant element og har den styrke, at det er tidligere CGere, der fortæller om egne studie- og karrierevalg. Tanken er, at CGs elever oplever sådanne arrangementer som mere vedkommende end besøg på traditionelle uddannelses- og karrieremesser.


Kategori: Nyhed 2018-19

Tags: , ,