Valgdebat

12 af 13 opstillingsberettigede partier stillede med en debattør til CGs valgdebat. CG stillede med to årgange elever, der er førstegangsvælgere ved det snarlige folketingsvalg. CG stillede også med Marius (3x), Olivia (2j), Villads (3k) og Wilma (2e), som stod for arrangementet.

Valgedebatter kan være noget værre rod. Tilhørerne kan være ligeglade, eller de de kan være urimelige ved at overdøve talende politikere med tilråb og almindelig larm. Så bliver valgdebatten ikke god.

Politikerne magter ikke altid at tale pænt til og om hinanden. De kan måske finde på at tilsidesætte debatreglerne. De undlader måske endda at svare på spørgsmålene. Så bliver valgdebatten ikke god.

Det er valgdebatters potentielle bagside.

Men valgdebatten var god. Der var ikke noget af alt det, der kan ødelægge en debat. Tværtimod. CGerne ville gerne spørge og lytte, politikerne ville gerne svare og debattere.

Måske har fraværet af landsdækkende TV en værdi? På CG var der ikke nogen “klippere”, der kunne splitte nuancerede svar til atomer med fokus på enkeltudsagn.

Marius (3x) tog sig af teknikken, Villads (3k) var ordstyrer, Olivia (2j) og Wilma (2e) styrede tiden og de, der gerne ville stille spørgsmål. Men det var bare den synlige top af isbjerget. Den store del af indsatsen lå før og efter selve arrangementet.

Her var det interessant at lytte til arrangørernes indbyrdes snak, mens de ryddede op, fx:

  • Det gør indtryk, når politikere svarer og ikke taler udenom. Selv når man ikke er enig.
  • Det er fuldt ud acceptabelt at blive klogere som politiker. Man må gerne ændre holdning, men man skal stå ærligt ved sin holdningsændring.
  • Når man har mikrofonen, skal man man bruge den. Mikrofonen er ikke giftig. Det imponerer ikke, hvis man prøver at “slippe” så hurtigt som muligt.
  • Men man skal også kunne afgive mikrofonen. Man fisker ikke mange CG stemmer ved at bryde debattens spilleregler.
  • Det er meget bekræftende, at se politikere tale med hinanden og grine sammen. Det er en forudsætning for et respektfuldt og velfungerende demokrati.

Tak til Anne, Carl, Ida, Jannie, Johan, Nicola Emily, Niels Peder, Ole, Rosa, Samira, Sikandar og Noah for deres tid og engagement i en allerede travl valgkamp. Men måske mest af alt, tak for at gøre en indsats for demokratiet ved at stille op og vise, at den demokratiske samtale er mulig.

Kort sagt, CGs valgdebat havde ikke nogen bagside.