Vi CGere og ”de andre”

CG er et sted men også en gruppe individer. Ethvert individ, som har sin daglige gang på CG, internaliserer CGs sociale normer og kultur, hvorved begge dele videreføres. Processen er vel nærmest ubevidst, og det er nok kun den første tid som CGer, man reelt er i stand til at undre sig over gruppens normer og kultur.

Kun hvis man konfronteres med udefra kommendes syn på CG, bliver man bevidst om det, man tager givet i hverdagen. Et isoleret CG-liv uden udsyn og impulser udefra kan nemt blive et fattigt CG-liv.

Impulser kan vi få ved at have gæster udefra.

På denne kolde januartirsdag havde vi besøg af folkeskolelever – besøgselever – der overvejer at søge ind på CG. Besøgsvennerne, der går på CG, er nødt til at sætte ord på CG, besøgseleverne kan stille (undrende) spørgsmål om CG.

Vi havde også gæster fra det fjerne Jylland. Elever fra Silkeborg Gymnasium havde et fællesarrangement med et af vores samfundsfagshold. Gæsterne skulle udspørge og observere CGs storbyelever – på antropologisk vis. Men måske observerede de observerede samtidig de observerende?

Ja, der er forskel på livet som gymnasieelev på CG og Silkeborg Gymnasium, men også mange ligheder. Sjovt at høre eleverne fra Silkeborg spørge til vores nabo, Christiania, som vi nærmest ikke har nogen berøring med i hverdagen. Den virkelighed er måske anderledes, end gæsterne forventede? Måske blev CGerne overraskede over, hvor stor forskellighed, gæsterne repræsenterede? En opvækst i Silkeborg og opland giver plads til større forskellighed eleverne imellem end de mere ensartede opvækstvilkår, som gælder i den ret afgrænsede storbyomegn, hvorfra CG rekrutterer elever.

Andetsteds på CG spillede et af CGs andre samfundsfagshold EU-dilemmaspil med en klasse fra Hvidovre Gymnasium. Et gymnasium, som ligger mindre end en times cykeltur fra CG, men som på en række parametre, f.eks. forskellighed, ligger lige så langt fra CG som Silkeborg Gymnasium. Holdninger, f.eks. til migration, er måske forskellige? De holdninger kan være farvet af, hvor tæt man har den problematik inde på livet.

Det er godt at have gæster.