Aktivitetsdag for GF-holdene

På CG havde vi nærstuderet vejrudsigterne, og vi havde fundet ud af, at solen ville skinne tirsdag 29.08.

Det gjorde den heldigvis, og det gode vejr udgjorde en perfekt ramme om den aktivitetsdag, vi havde lagt ind i alle grundforløbsholdenes skemaer.

Den reform, som har virkning fra dette års optag, udfordrer os. Vores hidtidige tilgang til det at sikre et sammenhold i CGs klasser skal gentænkes. Efter grundforløbet brydes grundforløbsholdene jo op, og studieretningsklasserne etableres.

For de kommende studieretningsklassers vedkommende holder vi fast i, at der skal være en hyttetur, hvor klassens elever får sammenhængende tid til at lære hinanden at kende. Vi ved, at tryghed i hverdagen fremmer den klasserumskultur, som er forudsætningen for frugtbart fagligt arbejde. Taget et skridt videre, så forudsætter det, at eleverne kender hinanden og er trygge ved hinanden.

Det gælder naturligvis også i grundforløbsperioden.

Derfor har vi fastholdt vores introduktionsdage og den farvefest, vi holder for 1g’erne. Det har vi omtalt i nyheden “Godt i gang“. Vi tænker, at selv når eleverne befinder sig i deres studieretningsklasser, så har de etableret sammenholdsskabende sociale relationer, som går på kryds og tværs af årgangen i dens helhed.

Indsatsen er styrket ved, at vi har indført en aktivitetsdag. I år bød dagen på akroyoga, vægklatring og deciderede samarbejdsøvelser. De involverede lærere fortæller samstemmende, at dagen var en succes. Eleverne gik aktivt ind i øvelserne, og stemningen var afslappet og positiv; det var en altså god dag.

Nedenfor er der nogle udvalgte billeder af eleverne, mens de er i gang med de mest fotogene udendørs øvelser.

I denne efterfølgende uge har vi så skudt forløbet op til skiftet til studieretningsklasser i gang. Køreplanen fremgår af nyheden “Når studieretningen skal vælges