CG på BIO

Venskaber er afgørende for sundhed og overlevelse, kunne man læse om i en DR-nyhed for nylig. Artiklen var møntet på os som individer. Men også for institutioner er det vigtigt at have venner. Heldigvis har CG en stor venskabs- og bekendtskabskreds blandt andre institutioner. Men for ganske nylig har vi formaliseret vores forhold til Biologisk Institut, Københavns Universitet (BIO).

Vi er blevet BIOs venskabsgymnasium!

BIO vil selvfølgelig ikke bare være venner med os for vores smukke øjnes skyld. Bagtanken er naturligvis at række ud til potentielle fremtidige studerende. Her er eleverne fra CGs x, y og z-klasser særligt interessante. Fx går går de elever, der følger studieretningerne matematik-fysik-kemi og matematik-bioteknologi-fysik i nuværende 2x, og i 2y finder man eleverne med biologi-kemi studieretningen. Det var netop eleverne i 2x og 2y, der blev de første til at besøge vores nye venner.

BIO lokkede med oplægget BIO-hvadfornoget? – om hvilke uddannelser, der har noget med BIO at gøre. En tidligere CGer, Mikkel, har ladet sig besnære af BIOs lokkekald og læser nu biokemi – han fortalte om sit liv som studerende på BIO. Vores erfaring er, at nuværende CGere har stor tillid til tidligere CGere.

Hvis venskaber skal være noget værd, skal de helst være nogenlunde ligeværdige. Og vi har da også bagtanker med venskabet. Fx var vi meget interesserede i oplægget ”Forskning og studieretningsprojekter (SRP)”, som er direkte relevant for alle eleverne i 2x og 2y, da de skal skrive SRP om mindre end et år.

På CG taler vi uafladeligt om samspillet mellem faglighed og fællesskab. Vi mener, at de er hinandens forudsætninger.

I forhold til studievalg er det oplagt at læse noget, man interesserer sig for. Derfor fortalte vores BIO venner om et forløb, som næste års, dvs. kommende, xyz-elever skal kastes ud i. Det handler om mælkeproteiner og mælkeprotein-allergi – ikke at forveksle med laktoseintolerens.

Et studie skal drives af mere end faglige interesse. For de fleste er socialt tilhørsforhold, dvs. fællesskab, en afgørende forudsætning for gode studieår. Det mærkede vi på rundvisningen, hvor vi så forelæsningssale men også de mange små steder, hvor de studerende rent faktisk sad og studerede. Og vi så naturligvis studenterbaren, mBAR, som er ramme om dele af det sociale liv på BIO – noget tilsvarende findes på stort set alle uddannelsesinstitutioner. Et hurtigt kig rundt i lokalet antydede dog, at det ikke udelukkende var mælkeproteiner, man studerede i studenterbaren.

Vi venter os meget af dette samarbejde og de øvrige samarbejdsrelationer, vi indgår i. På CG kan vi godt lide at have venner, gode venner, mange venner.

Det ligger lige for at nævne gymnasielovens §29, stk. 2, som dikterer, at CGs undervisning skal indeholde “forløb og faglige aktiviteter, der styrker elevernes evner til at håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet” – ”karrierelæring” er oppe i tiden. Her er det måske relevant at læse denne korte spin-off historie, Vildveje til biokemi om to exCGere, Mikkel og Sophia, og deres kringlede veje til BIO.

Grundlæggende handler det vel bare om, at vi faciliteter elevernes meningsfulde møder med det faktum, at samspillet mellem faglighed og fællesskab ikke er noget, der slutter med CG tiden.